AB 18-certificering – alle 4 moduler

AB 18-certificering – alle 4 moduler

–  en certificering i entrepriseret målrettet bygge- og anlægsbranchens behov

Udbytte

På AB 18-certificeringen får du solid all-round viden inden for AB-systemet og bliver certificeret i entrepriseret – efter det nye AB system. Du får også en masse værktøjer, tjeklister, praktiske cases og opdateret viden om den praktiske håndtering af byggemæssige problemstillinger, så du kan bruge din nye viden allerede dagen efter certificeringen og de enkelte kurser i certificeringen.


Indhold

AB18-dokumenterne blev taget i anvendelse af byggeriets parter fra den 1. januar 2019, og afløste det hidtidige aftalesystem og "de gamle regler i det daværende AB 92, ABT 93 og ABR 89.

AB 18-systemet er nu godt indarbejdet hos byggeriets parter, og et helt centralt element, når der indgåes aftaler i byggeriet. Det er derfor særdeles vigtigt at være fortrolig med entrepriseretten og alle de vigtige aftaledokumenter i AB 18, ABR 18 og ABT 18, hvilket således er omdrejningspunktet for denne certificering.

JUC har sammen med repræsentanter fra Dansk Byggeri og Danske ARKs repæsentanter i AB-udvalget og specialister i entrepriseret udviklet denne certificering i AB 18 og byggeriets aftaleformer.

For at sikre det rigtige match er underviserne udvalgt efter deres store erfaring med de forskellige områders nuancer og problemstillinger. Flere af underviserne har siddet i AB-udvalget, og har en indgående forståelse af de valg, kompromisser og begrundelser, der ligger til grund for de nye regler. Vi har lagt vægt på, at de i udpræget grad kan forholde sig til praktikken og selv har fingrene nede i aktuelle problemstillinger.

Certificeringen udgøres af 4 moduler, der også kan købes separat. 


Certficeringen består af følgende 4 moduler:

 

Certificering

Når du har været igennem alle 4 moduler, afsluttes forløbet med en 2-timers onlinetest med multiple choice-opgaver. Når du har bestået testen, opnår du JUC's certificering i byggeriets nye aftaleformer og vil modtage et certifikat herpå.

 

Målgruppe

Certificeringen i AB 18 henvender sig til praktikere, der arbejder inden for bygge- og anlægsbranchen, og som på denne måde beskæftiger sig med byggeriets aftalevilkår. Programmet er skræddersyet til offentlige og private bygherrer, entreprenører, tekniske rådgivere og in-house jurister der har behov for denne faglige viden i forbindelse med deres daglige arbejde.
Certificeringen er ikke rettet mod advokater, der arbejder med entrepriseret til daglig.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale, herunder AB 18- og ABT 18-dokumenterne samt betænkningen til disse inkl. samtlige undervisningsslides, materialesamling med relevant lovgivning, vejledninger, rets- og voldgiftspraksis m.m., så materialet efterfølgende kan anvendes som opslagsværk i forbindelse med dit daglige arbejde.

Du får adgang til materialet gennem JUC’s online materialeportal.
 

Certificeringen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

 
”Underviserens evner var gode - fagligt og formidlingsmæssigt. God kombination mellem jurister og ikke-jurister blandt deltagerne. Kombinationen mellem rådgivere, bygherrer, entreprenører og jurister som kursusdeltagere gav en god dynamik og andre perspektiver på diverse problemstillinger. Case-arbejdet var meget lærerigt og gav anledning til mange gode diskussioner og en dybere forståelse.”

– Michaela Buur Schæffer Juul, Advokatfuldmægtig, Lou Advokatfirma
Tidligere deltager på certificeringen

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

28

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Dag 1

onsdag d 1. marts 2023

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Dag 2

tirsdag d 21. marts 2023

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Dag 3

onsdag d 29. marts 2023

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Dag 4

torsdag d 20. april 2023

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Pris Ekskl. Moms

25.980

 

 

Certificering