AB 18: Ekstraarbejder, mangler og den nye konfliktløsningstrappe


Dette kursus er en del af JUC AB 18-certificering. Du kan vælge at tage det enkeltvist eller som en del af certificeringen.
 

Udbytte

På kurset får du en indgående forståelse for reglerne om ekstraarbejder, mangler og konflikthåndtering.


Du får bl.a.: 

 • Viden om hvornår du har ret og pligt til at kræve at udføre ekstraarbejder

 • Viden om hvornår du kan kræve ekstraarbejder betalt, herunder hvilke krav bygherren kan stille til din dokumentation af ekstraarbejdernes omfang og pris

 • Viden om hvordan mangler påberåbes og bevissikres bedst muligt

 • En opdatering på retspraksis omkring fremlæggelse af ensidigt indhentede erklæringer under voldgiftssager og skønssager

 • En grunding indføring i AB 18's nye konflikttrappe, herunder forståelse for brugen af mediation, mægling og hurtige afgørelser

 • Overblik over de overvejelser, du bør gøre dig i forbindelse med anlæggelse af voldgiftssag og opstart af skønssager  

 

Indhold

Ekstraarbejder og mangler er centrale elementer i stort set alle byggesager. Det er konflikter også. Vi kigger nærmere på disse centrale emner, ligesom vi fokuserer på konflikthåndtering med udgangspunkt i de nye AB 18-regler, herunder særligt den helt nye konflikthåndteringstrappe i denne
 

På kurset får du et indgående kendskab til reglerne om ekstraarbejder, mangler, bevissikring ved syn og skøn og konflikthåndtering. Vi gennemgår reglerne herom med udgangspunkt i AB 18, rets- og voldgiftspraksis og praktiske eksempler fra undervisernes hverdag. Du får praktiske værktøjer til, hvordan du fører tilsyn med, opgør og registrerer ekstraarbejder. Kurset sætter dig i stand til at vurdere, om et udført arbejde er et ekstraarbejde eller et kontraktarbejde.

Tvister i byggesager skal gribes rigtig an for at sikre det fornødne bevis ved en eventuel senere afgørelse i voldgiftsretten eller ved de almindelige domstole. Du lærer på kurset at håndtere beviserne i tide og på den rigtige måde.

Underviserne giver på baggrund af de deres mangeårige praktiske erfaring gode råd i forhold til håndtering og udarbejdelse af skønstemaer, dokumentationskrav i forbindelse med ekstraarbejder, gennemførelse af syn og skøn, stadeopgørelser og sagkyndig beslutninger samt fokuserer på de nye regler om mægling, mediation, hurtige afgørelser mv.  

 

Emner er bl.a.:

 • Hvornår foreligger der ekstraarbejder, og hvordan får entreprenøren betaling for det ?

 • Hvornår er der mangler ved arbejderne, og hvad er retsvirkningen heraf?

 • Reklamation

 • Bevissikring af mangler gennem syn og skøn

 • Konflikthåndtering inden tvisten eskalerer

 • Den nye konflikttrappe – mediation og mægling

 • Den nye konfliktrappe – hurtige afgørelser

 • Voldgift og overvejelser før anlæggelse af voldgiftssag

 • Fremlæggelse af ensidigt indhentede erklæringer under syn og skøn samt under voldgiftssager 

 

Målgruppe

Certificeringen er ikke rettet mod advokater, der arbejder med entrepriseret til daglig.
Certificeringen i AB 18 henvender sig til praktikere, der arbejder inden for bygge- og anlægsbranchen, og som på denne måde beskæftiger sig med byggeriets aftalevilkår. Programmet er skræddersyet til offentlige og private bygherrer, entreprenører, tekniske rådgivere og in-house jurister der har behov for denne faglige viden i forbindelse med deres daglige arbejde.

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale, herunder AB 18, ABR 18 og ABT 18, betænkningen til disse samt uddrag af relevant litteratur og rets- og voldgiftspraksis 

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

3,5

 

 

Onsdag d. 4. marts 2020
Kl. 13.00 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København VJUC AB 18-certificering: Hvis du ønsker at deltage på alle 5 kurser, er prisen kr. 22.735. 

 

Pris Ekskl. Moms

3.995

 

Hold mig opdateret