AB 18 – nyt aftalesystem for byggeriet


- det første år med AB18, bliv ajourført på de første erfaringer og implikationer for byggebranchen fra parterne på området.

 

Indhold

Byggeriet- og anlægsbranchen har fået helt nye aftalevilkår i 2018 i form af AB 18!

Vi har derfor samlet en række af Danmarks førende kapaciteter, som belyser de nye aftalevilkår og de første erfaringer. På konferencen er omdrejningspunktet AB-systemet og en 360 graders belysning af de første erfaringer og udfordringer fra parterne på området.

På konferencen får du helt nødvendig viden, om hvad de store ændringer vil betyde, og får indsigt og viden til at løse udfordringer, som opstår som følge af de nye vilkår og muligheder.

Siden AB-systemets seneste revision i 1992 har byggeriets samarbejdsformer og praktiske udførelse udviklet sig markant, og dele af indholdet af AB-aftalerne er utidssvarende i forhold til at håndtere de nye krav, som byggeriet stiller til et aftalegrundlag. En lang række af de kontrakter, der i dag indgås ved bygge- og anlægsarbejder, indeholder således fravigelser fra AB-systemet. De mange fravigelser medfører, at der ved tvister i forbindelse med udførelsen af et bygge- eller anlægsarbejde er uklarhed om aftalernes konsekvenser, herunder risiko- og ansvarsfordelingen. Disse usikkerheder og den manglende gennemsigtighed i aftalesystemet øger transaktionsomkostningerne og medfører en unødig, langtrukken og omkostningstung tvistløsning.

Der er indlagt flere muligheder for dialog og diskussion i programmet, så du kan gå i dialog med indlægsholderne om de problematikker, som du gerne vil have belyst. Indlægsholderne har stor praktisk indsigt i emnerne som tages op. Konferencen ledes af fhv. højesteretsdommer Niels Grubbe, som bl.a. også har været medlem af AB-udvalget, og derfor har en central indsigt i de anbefalinger, som udvalget fremsætter. 

 

Formål

Du får en opdatering på de seneste erfaringer og learnings med det nye AB-system.


Målgruppe

Konferencen er for dig, som er involveret i behandlingen af byggesager, entrepriseret og byggeriets udfordringer, og som ønsker en belysning af de centrale elementer ved de nye aftalevilkår. Konferencen er målrettet både bygherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Tirsdag d. 22. oktober 2019
Kl. 09:00 – 17:00

 

Copenhagen Marriott Hotel
Kalvebod Brygge 5
1560 København V

 

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

Conference