AB 18 og ABT 18 for praktikere


Dette kursus er en del af JUC AB 18-certificering. Du kan vælge at tage det enkeltvist eller som en del af certificeringen.
 

Udbytte

På kurset får du detaljeret kendskab til de nye AB 18- og ABT 18-vilkår, som vil være fremtidens standardvilkår i byggeriet.


Du får bl.a.:

 • Viden til juridisk at tackle de udfordringer, man møder i dagligdagen på projektet   

 • Værktøjer til i praksis at håndtere ændringer i arbejdet, uklarheder i udbudsmaterialet, tidsfristforlængelser, forsinkelser, aflevering, mangler og betalinger

 • Overblik over dine rettigheder og forpligtelser fra byggesagens start til entreprisen er afleveret

 • Faglig opdatering på de eksisterende og kommende tiltag, herunder reglerne om digital projektering og den nye konflikttrappe

 • Kendskab til faldgrupper, herunder gode råd til hvordan du undgår disse

 • Gode råd fra vores eksperter til, hvordan du forebygger og håndterer tvister  

 

Indhold

 Efter at AB 18 er blevet godkendt af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i 2018, tages de nye vilkår i anvendelse af byggeriets parter fra den 1. januar 2019.

Kurset giver dig et indgående kendskab til bestemmelserne i AB 18 og ABT 18, ændringerne i forhold til AB 92 og ABT 93 samt årsagen til ændringerne. Derudover får du viden om de kontraktforhold, hvor henholdsvis AB 18 og ABT 18 anvendes.

Du opnår et solidt indblik i AB 18 og ABT 18 og strukturen i de to nye dokumenter, idet der samtidig fokuseres på, at du herefter i din dagligdag skal kunne finde relevante bestemmelser i AB 18 og ABT 18 for løsning af deres løbende udfordringer på byggeprojektet. Underviserne belyser desuden på baggrund af de deres mangeårige praktiske erfaring inden for bygge- og anlægsbranchen nye redskaber og muligheder, som AB 18 og ABT 18 giver. Du får også reglerne i AB 18 og ABT 18 illustreret gennem praktiske eksempler med fokus på rets- og voldgiftspraksis og en nyttig viden om de vigtigste faldgruber.

Underviserne gennemgår de forskellige elementer af entreprisekontrakten og giver praktiske råd til, hvordan du kan udarbejde den gode entreprisekontrakt og hvordan du kan håndtere aftalegrundlaget i praksis.

 

Emner er bl.a.:

 • Karv til beskrivelse af evalueringensmetoden og bygherrens udbudsmateriale

 • Entrepriseaftalen – formkrav og fælder

 • Sikkerhedsstillelse

 • Forsikringer i byggeriet

 • Entreprenørprojektering og digital projektering

 • Det gode projekt – håndtering af projekteringsproces og projekteringsmangler

 • Betaling – regulering af og tilbagehold i entreprisesum 

 • Ekstraarbejder

 • Forsinkelse, tidsfristforlængelse, dagbøder og forcering

 • Mangler og håndtering af disse

 • Reklamation

 • Aflevering af entreprisen

 • Standsning og ophævelse – hvornår?

 • Håndtering af grænseflader mellem projekt-, tilsyns- og udførelsesfejl

 • Håndtering og forebyggelse af tvister

 • Den nye konflikttrappe, herunder mediation og hurtige afgørelser 

 

Målgruppe

Certificeringen er ikke rettet mod advokater, der arbejder med entrepriseret til daglig.
Certificeringen i AB 18 henvender sig til praktikere, der arbejder inden for bygge- og anlægsbranchen, og som på denne måde beskæftiger sig med byggeriets aftalevilkår. Programmet er skræddersyet til offentlige og private bygherrer, entreprenører, tekniske rådgivere og in-house jurister der har behov for denne faglige viden i forbindelse med deres daglige arbejde.

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale, herunder AB 18- og ABT 18-dokumenterne samt betænkningen til disse.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

 

Onsdag d. 26. februar 2020
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København VJUC AB 18-certificering: Hvis du ønsker at deltage på alle 5 kurser, er prisen kr. 22.735. 

 

Pris Ekskl. Moms

5.995

 

Hold mig opdateret