AB 18: Tid, forsinkelse og dagbøder


Dette kursus er en del af JUC AB 18-certificering. Du kan vælge at tage det enkeltvist eller som en del af certificeringen.
 

Udbytte

På kurset får du en indgående forståelse for reglerne om tidsfristforlængelse, forsinkelse og dagbod.


Du får bl.a.: 

  • Viden om hvornår og hvordan tidsfristforlængelser påberåbes og bevissikres bedst muligt

  • Viden om hvornår og hvordan dagbod varsles, således at dagbodskravet ikke fortabes 

  • Viden om hvornår du kan kræve forceringsomkostninger betalt og hvilke overvejelser, du bør gøre dig, før du påbegynder forcering

  • Overblik over de overvejelser, du bør gøre dig vedrørende forsinkelse, tidsfristforlængelse og dagbod forud for indgåelse af dine entreprisekontrakter 

 

Indhold

Tid, forsinkelse og dagbøder er centrale elementer i stort set alle byggesager. De nye AB 18-vilkår har på en række områder implementeret voldgiftspraksis, der bliver gennemgået på dette kursus.

På kurset gennemgår underviserne de relevante bestemmelser i AB 18 om tidsfristforlængelse, ansvaret for forsinkelsen og de økonomiske konsekvenser af forsinkelsen for byggeriets parter. Du får et indgående kendskab til reglerne om tid, forsinkelse, dagbodskrav og erstatning og godtgørelseskrav. Vi gennemgår reglerne om forsinkelse, tidsfristforlængelse og dagbod med udgangspunkt i AB 18 og praktiske eksempler fra undervisernes hverdag.
 

Underviserne belyser på baggrund af de deres mangeårige praktiske erfaring de væsentligste faldgruber i praksis, ligesom du får gode råd i forhold til håndtering af dagbod og erstatning ved kontraktindgåelse, varsling af dagbodskrav og meget mere. Du får gode råd til brugen af dagbod. Underviserne fokuserer på, hvordan du bevissikrer en eventuel forsinkelse eller tidsfristforlængende begivenhed. Der er fokus på aflevering til tiden, herunder hvordan både bygherrer og entreprenører undgår forsinkelse eller mindsker en forsinkelse, der allerede er opstået. Der bliver inddraget relevante cases og afgørelser fra voldgiftspraksis for at forberede dig i håndtering af forsinkelse og sikring af deres økonomiske krav i den forbindelse.  

 

Emner er bl.a.:

  • Entreprenørens ansvarspådragende forsinkelse – hvornår?

  • Bygherrens ansvarspådragende forsinkelse – hvornår?  

  • Tidsfristforlængelse, herunder formkrav og bevissikring

  • Dagbøder, herunder formkrav, opgørelse og beregning

  • Dagbøder for overskridelse af mellemterminer

  • Forcering – hvornår kan entreprenøren kræve betaling for forcering? 

 

Målgruppe

Certificeringen er ikke rettet mod advokater, der arbejder med entrepriseret til daglig.
Certificeringen i AB 18 henvender sig til praktikere, der arbejder inden for bygge- og anlægsbranchen, og som på denne måde beskæftiger sig med byggeriets aftalevilkår. Programmet er skræddersyet til offentlige og private bygherrer, entreprenører, tekniske rådgivere og in-house jurister der har behov for denne faglige viden i forbindelse med deres daglige arbejde.

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale, herunder AB 18 og ABT 18 samt betænkningen til disse samt relevant rets- og voldgiftspraksis.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

3,5

 

 

Onsdag d. 4. marts 2020
Kl. 09:00 – 12:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

JUC AB 18-certificering: Hvis du ønsker at deltage på alle 5 kurser, er prisen kr. 22.735. 

 

 

Pris Ekskl. Moms

3.995

 

Hold mig opdateret