ABR 18 – det nye aftalesystem (Aarhus)


–  og de nye almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand


Kurset afholdes også i København d. 21.april.

 

Udbytte

Du får en grundig gennemgang af reglerne i ABR 18 med fokus på de væsentligste ændringer og reglernes betydning i forbindelse med udarbejdelse af rådgiveraftaler. Du får de enkelte regler illustreret med praktiske eksempler og underbygning med reference til retspraksis. Du får fremhævet faldgruber, hvor der er grund til at være særlig opmærksom, ligesom du bliver klædt juridisk på til at tackle de udfordringer, man møder i kontraheringsfasen, i projekterings- og udførelsesfasen samt ved eventuelle efterfølgende tvister om projekteringsfejl eller honorarspørgsmål.


Indhold

Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89, vil i 2018 blive afløst af et sæt nye bestemmelser, ABR 18, som blev offentliggjort den 21. juni 2018. På kurset får du som en af de første viden om de nye regler og bliver i stand til at navigere i de nye vilkår.

Advokat og partner i VILTOFT Henrik Hauge Andersen, medforfatter til ABR 18 (marts 2020), giver dig en gennemgang af alle væsentlige områder dækket af ABR 18 og ikke mindst et overblik over forskellene i forhold til ABR 89. Vi belyser desuden faldgruber og muligheder ved de nye regler. Du får derudover indblik i samspillet mellem ABR 18 og de nye entreprisebetingelser AB 18 og ABT 18.

Da ABR 89 fortsat vil have betydning nogle år endnu, og da den retspraksis, der er knyttet til ABR 89, i vidt omfang stadig vil være relevant for fortolkningen af ABR 18, gennemgår vi nedenstående emner parallelt både for ABR 89 og for ABR 18, men naturligvis med hovedvægt på de nye regler. 

Emner er bl.a.:

 • Overblik over de væsentligste nyskabelser i ABR 18
 • Krav til udbudsmaterialet og rådgiveraftalen
 • Projektgennemgang
 • Rammerne for rådgiveraftalen
 • Rådgivningens faser
 • Rådgiverens bemyndigelse og fuldmagt
 • Rådgiverens honorar
 • Rådgiverens ophavsret
 • Rådgiverens ansvar for projekteringsfejl og projekteringsmangler
 • Rådgiverens ansvar for tilsyn
 • Rådgiverens ansvar i forbindelse med udbud
 • Rådgiverens ansvar i forbindelse med budgetoverskridelser
 • Rådgiverens og bygherrens ansvar for tidsfristoverskridelser
 • Forsikringsafdækning af rådgiverens ansvar
 • Udskydelse, standsning og ophævelse
 • Tvister

 

Målgruppe

Kurset i ABR 18 er målrettet advokater, jurister, arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer.

 

Materiale

Du vil modtage et fyldigt kursusmateriale, herunder naturligvis ABR 18.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

Tirsdag d. 28. april 2020
Kl. 09:30 – 16:00

 

Kurset afholdes centralt i Aarhus.

 

Pris Ekskl. Moms

4.995