ABR 18 – det nye aftalesystem (Aarhus)


–  og de nye almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand


Kurset afholdes også i København d. 8. maj.
 

Udbytte

Du får en grundig gennemgang af reglerne i ABR 18 med fokus på de væsentligste ændringer og reglernes betydning i forbindelse med udarbejdelse af rådgiveraftaler. Du får de enkelte regler illustreret med praktiske eksempler og underbygning med reference til retspraksis. Du får fremhævet faldgruber, hvor der er grund til at være særlig opmærksom, ligesom du bliver klædt juridisk på til at takle de udfordringer, man møder i kontraheringsfasen, i projekterings- og udførelsesfasen samt ved eventuelle efterfølgende tvister om projekteringsfejl.


Indhold

Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89, vil i 2018 blive afløst af et sæt nye bestemmelser, ABR 18, som blev offentliggjort den 21. juni 2018. På kurset får du viden om de nye regler og bliver i stand til at navigere i de nye vilkår.

Advokat og partner i VILTOFT Michael Gjedde-Nielsen giver dig en gennemgang af alle væsentlige områder dækket af ABR 18 og ikke mindst et overblik over forskellene i forhold til ABR 89. Vi belyser desuden faldgruber og muligheder ved de nye regler. Du får derudover indblik i samspillet mellem ABR 18 og de nye entreprisebetingelser AB 18 og ABT 18.

Den retspraksis, der er knyttet til ABR 89, vil i vidt omfang stadig være relevant for fortolkningen af ABR 18. De væsentligste kendelser og domme vil blive omtalt i tilknytning til de enkelte emner.

Emner er bl.a.:

 • Overblik over de væsentligste nyskabelser i ABR 18

 • Krav til udbudsmaterialet og rådgiveraftalen

 • Projektgennemgang

 • Rammerne for rådgiveraftalen

 • Rådgivningens faser

 • Rådgiverens bemyndigelse og fuldmagt

 • Rådgiverens honorar

 • Rådgiverens ophavsret

 • Rådgiverens ansvar for projekteringsfejl og projekteringsmangler

 • Rådgiverens ansvar for tilsyn

 • Rådgiverens ansvar i forbindelse med udbud

 • Rådgiverens ansvar i forbindelse med budgetoverskridelser

 • Rådgiverens og bygherrens ansvar for tidsfristoverskridelser

 • Forsikringsafdækning af rådgiverens ansvar

 • Udskydelse, standsning og ophævelse

 • Tvister

 

 

Målgruppe

Kurset i ABR 18 er målrettet advokater, jurister, arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer.

 

Materiale

Du vil modtage et fyldigt kursusmateriale, herunder naturligvis ABR 18.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Tirsdag d. 30. april 2019
Kl. 09:30 – 16:00

 

Aarhus
Kurset afholdes centralt i Aarhus. Følg med her for lokation. 

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

Course