Kursus

Administrativ håndtering af samvær

Samværsområdets rammer, spilleregler og uskrevne regler

7

lektioner (point)

7995 DKK.

Indhold

På dette kursus tages der udgangspunkt i retsreglerne på samværsområdet, herunder udviklingen heri, samt i en overordnet rammesætning af afgørelseskompetencen i skilsmissesystemet.

Fokus rettes også mod de forskellige samværstypers praktiske gang gennem den administrative del af skilsmissesystemet, herunder de overordnede spilleregler, som Familieretshusets arbejde er underlagt, og hvad man som professionel aktør bør være opmærksom på. Der fokuseres ligeledes på risikofaktorer og deres betydning for sagerne, herunder hvilke afvejninger myndighederne gør sig ved disse - og der udvælges en række kerneområder til separat orientering for at sikre, at du er bekendt med den mest anvendte administrative praksis på disse områder.
 
Du får med andre ord et solidt indblik i de overordnede aspekter af de primære aspekter af en samværssag i den administrative del af det familieretlige system.


Udbytte

Kurset giver dig en forståelse for det familieretlige system som helhed samt de forskellige samværstypers overordnede gang gennem skilsmissesystemet. Det med særligt fokus på den administrative del (Familieretshuset). Du får også kendskab til samværsområdets rammer, spilleregler og uskrevne regler, herunder i form af administrativ praksis.
 
Du bliver med andre ord klædt på til såvel at forstå Familieretshusets sagsgange og tilgang, som til at håndtere samværssager hensigtsmæssigt og realistisk – uanset om sagen afgøres i Familieretshuset eller om den oversendes til afgørelse i Familieretten, hvor kurset ved sidstnævnte klæder dig på til at sikre, at sagen får de bedst mulige forudsætninger inden den oversendes til Familieretten.  


Baggrund

Med introduktionen af det nye skilsmissesystem, blev afgørelseskompetencen på samværsområdet i de mest komplicerede og konfliktfyldte samværssager fjernet fra det administrative system, og lagt i hænderne på domstolene. Det mens afgørelseskompetencen i de sædvanlige samværssager forblev hos den administrative del i form af Familieretshuset.
 
Det betød at en række fagpersoner, som enten ikke tidligere eller kun i begrænset omfang havde beskæftiget sig med samværsområdet og/eller den administrative del af det familieretlige system, pludselig som noget nyt blev introduceret til området og myndigheden.
 
Dette har skabt en udfordring, idet samværsområdet i det familieretlige system er en ”sort kasse”, fordi man ikke kan læse sig til størstedelen af de mange aspekter, som gennem mange år er opbygget til at udgøre fast administrativ praksis. Indgående kendskab forudsætter, at man kender systemet samt har siddet og truffet afgørelserne.
 
Samtidig forudsætter en relevant tilgang til samværsområdet en forståelse for den praktiske virkelighed, som udøves i samværssagerne i det administrative system. For efter introduktionen af det nye skilsmissesystem skulle Familieretshuset jo fortsat foretage sagsoplysning i alle samværssager, ligesom man fortsat havde afgørelseskompetencen fsva. de midlertidige aspekter samt endelige aspekter i alle ikke-komplekse og ikke-risikofyldte sager.
 
Derfor har vi fået Danmarks stærkeste specialist i samvær til at komme og give dig et indblik i samværsområdets rammer, spilleregler og uskrevne regler.

 

Målgruppe

Kurset retter sig mod advokater, dommere og andre praktikere, som gerne vil have løftet sløret for samværssagens praktiske behandling i Familieretshuset, samt have indsigt i den primære faste administrative praksis forbundet med samværssagerne.
 
Kurset retter sig primært mod nye advokater/dommere samt advokater/dommere, der kun sporadisk har beskæftiget sig med samværsområdet eller erfarne advokater/dommere, som gerne vil klædes på til at forstå samværssagerne.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.
 
Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Senior Development Coordinator
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.