Advokatundersøgelser


– Vejledning om advokatundersøgelser og sagens forløb
 

Baggrund

Advokatundersøgelser bruges ofte som et led i at få skabt overblik over og få vurderet en sag, hvor noget – måske – er gået galt. Det kan være i en privat virksomhed, hvor det f.eks. skal undersøges, om ledelsen har tilsidesat et ansvar, eller det kan være i en offentlig myndighed, hvor det f.eks. skal undersøges, om en praksis har været i strid med lovgivningen. Hertil kommer, at advokatundersøgelser har været anvendt til at undersøge metoo-sager.  

Brugen af advokatundersøgelser giver fra tid til anden anledning til debat: Hvilke forhold giver det mening at overlade til en advokat at undersøge, og hvilke processuelle regler gælder for den, der undersøges, og dem, der i øvrigt bidrager til undersøgelsen? Advokatsamfundet har på den baggrund i september 2022 udsendt en ny vejledning om advokatundersøgelser, som indgår i kurset. 


Udbytte

På kurset får du bl.a.:

 • Indsigt i, hvilke forhold der er egnede til at få undersøgt gennem en advokatundersøgelse – og hvilke der ikke er 
 • Forståelse for forskellen på uvildige advokatundersøgelser og andre advokatundersøgelser
 • Konkrete anbefalinger til udarbejdelse af kommissorier 
 • Viden om indberetningsordninger og interviews samt input til håndteringen af store datamængder
 • Forståelse for, hvordan advokaten kan skabe merværdi gennem advokatundersøgelser
 • Overordnet kendskab til GDPR-spillereglerne i forbindelse med advokatundersøgelser
 • Indblik i undersøgelse af whistleblowerindberetninger

 

Indhold

På kurset gennemgås advokatundersøgelser med afsæt i sagens forløb: 
 
 • Hvordan opstår "sagen", og er den egnet til at få afdækket gennem en advokatundersøgelse?
 • Hvilken advokat skal udføre opgaven – og med hvilket kommissorium?
 • Sagens faktum: Hvordan kan indberetningsordninger bidrage til at få faktum frem i lyset, hvordan laves det gode interview, og hvad gør man, når man skal gennemgå store datamængder?
 • Bevisvurderinger og juridiske vurderinger
 • Rettighederne for berørte og andre, der indgår i processen
 • Eksempler på, hvordan processen for undersøgelsen kan tilrettelægges
 • Do's and don'ts i processen
 • Advokatundersøgelsens konklusioner – hvad får den, der har bestilt undersøgelsen, ud af advokatundersøgelsen?
 • Afrapporteringsformerne, konsekvenserne af åbenhed/lukkethed om afrapporteringen og input til mediehåndtering
 • Tips til værdiskabelse gennem advokatundersøgelser

 

Undervisningsform

Kurset veksler mellem teori, konkrete eksempler og cases, hvor vi ser på de konkrete processer i forbindelse med advokatundersøgelser. 

 

Målgruppe

Kurset er relevant for chefjurister og ledere af centrale stabsfunktioner i såvel private virksomheder som offentlige myndigheder.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

onsdag d 22. marts 2023

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.995

 

 

Course