Ægtefælleskiftet - praktiske bodelingsspørgsmål


– De nye regler og facetter

 

 

Baggrund og udbytte

Ægtefælleloven, som trådte i kraft d. 01.01.2018, indeholder en række nye regler, som har betydning for ægtefælleskiftet. Samtidig har nogle regler om ægtefælleskifte fået nye facetter ved den nye lov.

 

For at kunne foretage ægtefælleskifter og udarbejde bodelingsaftaler er det nødvendigt at kende de nye regelsæt. Behovet for viden om ægtefælleskifter omfatter områder, som enten er helt nye eller som er undergået ændringer, herunder:

 

 • Reglerne om lovvalg 
 • Forholdsmæssig fordeling af usikret forbrugsgæld
 • Deling af personlige erstatninger
 • Regulerings- og misbrugskrav
 • Kompensationskrav
 • Krydsende udtagelsesret
   

Hertil kommer opdateringer på mere klassiske områder.

 

Indhold

Kurset henvender sig til advokater, advokatfuldmægtige og andre praktikere, som ønsker at få ajourført deres viden på det familieretlige område.

 

Emner er bl.a.:

 • Dansk ret eller fremmed ret

 • Retsafgift

 • Fri proces

 • Privat skifte eller skifte ved bobehandler?  

 • Ophørsdag og opgørelsesdag

 • Værdiansættelse af fast ejendom

 • Nettodriftsudgifter og nettoindtægter i boperioden

 • Deling og værdiansættelse af pensionsordninger, herunder mulighederne for samt beregning af kompensationskrav

 • Personlige erstatninger

 • Goodwill

 • Immaterielle rettigheder

 • Latente skattefordele og skattebyrder

 • Bodelsopdelt boopgørelse

 • Fordeling af gæld

 • Reguleringskrav og misbrugskrav

 • Kompensationskrav

 • Krydsende udtagelsesret

 • Koncipering af bodelingsoverenskomster og separate overdragelseserklæringer samt aftaler om deling af pensioner

 

Målgruppe

Kurset i ægtefælleskiftet henvender sig til advokater, advokatfuldmægtige og andre praktikere, som ønsker at få ajourført deres viden på det familieretlige område.

 

Materiale

Du får udleveret kursusmateriale, bl.a. med paradigmaer til en række relevante dokumenter. Derudover får du også adgang til alt materialet på JUC's online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.Tidligere kursusdeltagere:

"Samspillet mellem praksis og teori og så at de to undervisere er de bedste inden for deres sektor. Jeg vil sige, at det er et af de bedste kurser jeg har været på. Udover at underviserne både selv er og skaber en behagelig og tryg ramme om undervisningen, så er de begge uudtømmelige af viden. Der er en generøsitet som er sjælden stor. Jeg kan ikke rose underviserne nok. TAK."
Liselotte Fjeldgaard Andersen, Advokat, Advokat Liselotte Fjeldgaard Andersen.


"Det er det bedste kursus, jeg har været på i årevis. De er rigtig gode begge to til at ramme et relevant niveau og til at formidle det. Der var gode drøftelser af konkrete problemstillinger. Det var kort sagt bare et mega godt kursus!"
– Lene Mortensen, advokat, Codex Advokater.

"Kurset var godt grundet undervisernes store viden og gode formidlingsevne".
– Line Østerby-Jørgensen, jurist, Landbrugsrådgivning Syd.

"Det var godt med mange afgørelser, overskueligt materiale og godt samspil mellem underviserne".
– Susanne Graffmann, advokat og partner, Forum Advokater.

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

mandag d 10. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

6.995

 

 

Course