Ændringer i Boligreguleringsloven - §5, stk. 2 og øvrige tiltag- gennemgang af samtlige elementer i lovændringen, og vurderinger af effekter og konsekvenser

 

OBS!

Grundet de skærpende omstændigheder omkring COVID-19 gennemføres dette kursus som live fjernundervisning. Vi ved endnu ikke, om der bliver mulighed for fysisk fremmøde på Axelborg. Dette afhænger af myndighedernes anbefalinger.

 

Baggrund

D. 30. januar indgik regeringen en aftale om ændringer i boligreguleringsloven mhp. at bremse boligspekulanters mulighed for at tjene stort på køb og renovering af udlejningsejendomme og efterfølgende hæve huslejen markant, ikke mindst afledt af kapitalfonden Blackstones meget offensive fremfærd på det danske boliglejemarked.

 

Aftalen medfører først og fremmest ændringer i bl.a. § 5, stk. 2, vedr. gennemgribende forbedrede lejemål, men indebærer også en række andre ændringer og skærpelser, der ændrer vilkårene på lejeboligmarkedet markant og håndteringen af reglerne i praksis. Ændringerne skulle efter planen allerede træde i kraft pr. 1. juli 2020.

 

Formål

Formålet med kurset er at give en fuldstændig gennemgang af alle ændringer, krav og skærpelser i aftalen, som de optræder i de kommende ændringer af lejelovgivningen.

Ligeledes belyses og diskuteres de forventede konsekvenser for såvel boligselskaber, asset managers, udlejere og lejere, herunder også overgangsproblematikker i forhold til nuværende ejere og lejemål, som allerede er eller tidligere har været udlejet efter § 5, stk. 2.


Indhold

Kurset omfatter en dybtgående gennemgang af alle ændringer, herunder bl.a.

 

 • Indledende gennemgang af de nuværende regler i boligreguleringslovens § 5, stk. 2-6, som fortsat er gældende helt eller delvist både for eksisterende, men også for nye lejemål udlejet efter § 5, stk. 2
   
 • Grønt energikrav
  Krav om minimum energimærke C mod energimærke D i dag. Alternativt skal ejendommens energimærke løftes med mindst 2 niveauer.
   
 • Huslejebremse
  Justering af margin for det lejedes værdi ved at fjerne ordet ”væsentligt” fra § 5, stk. 2, hvor det p.t. fremgår, at huslejen ikke væsentligt må overstige det lejedes værdi.
   
 • Spekulantstop
  En ny ejer af en ejendom må ikke de første 5 år opkræve husleje efter § 5, stk. 2, ”før lejemålet er genudlejet efter udløbet af karensperioden.” Mulighed for dispensation herfra, hvis ejer hæver energiklasse med mindst 3 niveauer eller investerer mindst 3.000 kr. pr. m2 i energiforbedringer (grønt incitament).
   
 • Styrkelse af lejerne
  Forbud mod, at udlejere tilbyder lejere penge for at flytte, men aftale herom kan indgås.
   
 • Etablering af et huslejeregister
  Der skal lægges vægt på sammenligningslejemål, der er prøvet ved nævn.
  Krav om nævnsbesigtigelse, før gennemgribende moderniseringer udføres.
  Samme oplysninger skal benyttes af nævn og GI.
  Lejere/beboerrepræsentation skal orienteres om afgørelser afsagt om lejeforhold i ejendommen.
  Strafgebyret, når lejer får fuldt medhold i nævnet, forhøjes til 6.000 kr.
   

 • Andelsboliger
  Valuarvurderinger foretaget inden lovændringernes ikrafttræden kan fastholdes nominelt tidsubegrænset. Det samme gælder ejendomsvurderinger.
  Karensperiode skal ikke gælde ved omdannelse fra andelsboligforening til udlejningsejendom.
  Lovfæstelse af krav om 4/5 tilslutning til forslag om opløsning af forening.

 

Udbytte

Som deltager på kurset får du gennem en grundig gennemgang det nødvendige overblik over de gældende regler med særligt fokus på alle de nye lovændringer samt de mulige konsekvenser for ejere og lejere.

 

Målgruppe

Kurset er målrettet jurister, advokater, boligadministratorer, boligselskaber, sagsbehandlere i huslejenævn og andre, som har behov for et fuldt overblik og indsigt i de fulde konsekvenser af ændringerne i loven.

 

Materiale

Du vil modtage et fyldigt kursusmateriale.

 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

4

 

Fredag d. 29. maj 2020
Kl. 9.30-13.00


JUC
Axelborg
Vesterbrogade 4A
1661 København V

 

Pris Ekskl. Moms

3.495