Aktionærlån – nye regler pr. 1/1-17


Vi gør opmærksom på, at kurset er rykket fra d. 3. februar til d. 7. februar. 
 

Indhold

De nye aktionærlån (kapitalejerlån) bliver lovlige pr. 1. januar 2017. Det betyder, at det bliver lettere for selskaber at yde lån til deres kapitalejere, ledelsesmedlemmer m.v.

I Danmark har aktionærlån været ulovlige siden 1982 – primært fordi man har villet beskytte kreditorer i selskaber mod, at hovedaktionærerne lånte penge af deres selskaber og aldrig betalte dem tilbage. I 2012 besluttede man yderligere, at hvis et selskab ulovligt havde ydet aktionæren et lån, skulle lånet ikke alene tilbagebetales, men også beskattes, enten som løn eller som udbytte. Nu bliver aktionærlånene så lovlige. Men hvordan skal man navigere i det helt nye regelsæt og udgå de mange muligheder for at begå fejl?

Selskabsretligt vil aktionærlån under visse betingelser være lovlige, men skatteretligt kan de risikere at være ”ulovlige” og skal derfor beskattes f. eks. som løn, ubetaling af udbytte m.v. Seminariet er det første af sin art, der tager favntag med de problemstillinger, der er forbundet med, at de hidtil ulovlige aktionærlån lovliggøres – og i visse tilfælde med tilbagevirkende kraft. Underviserteamet udgøres af to af de førende juridiske kapaciteter i Danmark. Sammen har de en indgående viden om konsekvenserne af lovliggørelsen af aktionærlån og de trækker på deres erfaringer fra både myndigheds-, rådgiver- og dommerside. 

Emner er bl.a.:

 • Nye regler, men hvordan skal virksomheder forholde sig til de nye muligheder for kapitalfrigørelse til f.eks. ledelsesmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer og andre kapitalejere

 • Oversigt over hvor lovgivningen rammer – både som mulighed for virksomheden men også hvor virksomheden skal være opmærksom f.eks. i forholdet til kreditorer

 • Faldgruber – de områder af loven, som i praksis betyder at nogle vil lave fejl og komme til at yde lån der beskattes, hvor det ellers havde været muligt at undgå. Vi ser på hvordan SKAT håndterer lovliggørelsen af lånene

 • Hvornår er et aktionærlån en sædvanlig forretningsmæssig disposition?

 • Tjekliste over handlinger som virksomheden skal have på plads ift. aktionærlån
 • Regler for hvornår der kan ydes aktionærlån – også i grænsetilfælde. Hvornår kan lånet ydes uden beskatning?

 • Sådan lovliggøres et (ulovligt) lån ydet af selskabet i 2016 eller tidligere, til de nye reglers ikrafttræden den 1. januar 2017

 • Regler for hvem der bevilliger lånet og på hvilke vilkår

 • Størrelsen på den økonomiske bistand – herunder muligheder for at yde lån over flere perioder

 • Lånet ydes på markedsvilkår, men hvad betyder det i realiteten og er der mulighed for fortolkning?

 • Nyhed! Ændring af Årsregnskabsloven. Ændringen medfører, at selskaber, som gør brug af muligheden for at yde lovlige aktionærlån, skal reservere et beløb i årsrapporten under egenkapitalen svarende til det samlede beløb, som udlånes. Hvad er konsekvenser for udlodningen? 

 

Se det vedtagede lovforslag om aktionærlån her

 

Formål

Underviserne vil fremhæve konsekvenserne af de nye regler, så du får kendskab til de nye regler og bliver klædt på til at håndtere dem. Du får dyb indsigt i de forskellige grænselinjer samt viden om konsekvenserne af lovliggørelsen af aktionærlån. 

 

Målgruppe

Målgruppen er virksomheder og rådgivere, der arbejder med selskabsret.

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale.


Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

4

 

 

Tirsdag d. 7. februar 2017
Kl. 09:00 – 12:30

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

3.500

 

 

 

Tirsdag d. 7. februar 2017
Kl. 09:00 – 12:30

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

Course