ALønmodtagernes Garantifond


– Reglerne, konkurlovens § 95 og virksomhedsoverdragelse

 

 

Udbytte

På kurset om Lønmodtagernes Garantifond får du nærmere kendskab til f.eks. konkurs-, skifte- og arbejdsret. Du får også en grundlæggende viden om Lønmodtagernes Garantifond, LG-lovens anvendelsesområde og sammenhængen med virksomhedsoverdragelse.


Indhold

LG-loven er en af de mest centrale love på arbejdsmarkedet, og mange, såvel arbejdsgivere som lønmodtagere og dermed også disses forskelligartede repræsentanter, stifter på et tidspunkt bekendtskab med loven. Den rejser en lang række ganske komplicerede fortolkningsproblemer, som forudsætter kendskab både til arbejdsret, konkurs- og skifteret. På kurset får du betydelig viden om loven og dens mest centrale bestemmelser.
Som følge af L65/2020, som forventes vedtaget i starten af marts 2021, er loven aktuelt ved at blive ændret – ligesom konkurs- og virksomhedsoverdragelsesloven. Disse nye bestemmelser vil blive grundigt gennemgået på kurset.

 

Emner er bl.a.:

  • Nye regler
  • Arbejdsgiveridentitet
  • Arbejdsgiverophør
  • Hvem dækkes?
  • Garantien
  • Kravets stilling
  • Kravstyper
  • Særlige problemstillinger ift. offentlig virksomhed
  • Virksomhedsoverdragelse

 

Målgruppe

Kurset i Lønmodtagernes Garantifond henvender sig først og fremmest til dem, som i advokatfirmaer, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt A-kasser, beskæftiger sig med LG-lovens problemstillinger. Kurset er bygget sådan op, at både jurister og ikke-jurister kan drage nytte af undervisningen.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 

 


 

"Kurset var super godt  kompetente og meget vidende undervisere."
– Mariane Mørch, Faglig Sagsbehandler, Teknisk Landsforbund
 

"Det passede fint med kursusbeskrivelsen og var lige det, jeg har brug for i mit daglige arbejde."
– Dorthe Lautrup Lindhardt, Sekretær, Dansk Metal

 

Tidligere kursusdeltagere.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

mandag d 11. oktober 2021

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

6.995

 

 

Course