Arbejdsgivers overvågning og kontrol af ansatte – fokus på persondataret

Indhold

De persondataretlige regler er under rivende udvikling og kaster mange spørgsmål af sig – også på det ansættelsesretlige område. Dette kursus sætter fokus på de særlige persondataretlige problemstillinger relateret til arbejdsgivers iværksættelse af kontrol- og overvågningsforanstaltninger af jobansøgere, ansatte og fratrådte medarbejdere under og efter ansættelsesforholdets afslutning. Du vil få et grundigt indblik i de relevante regler –herunder den nye EU persondataforordning, ligesom du via gennemgang af mange konkrete eksempler vil blive i stand til at vurdere, hvor grænsen for arbejdsgivers beføjelser går.         

Emner er bl.a.:

 • Arbejdsgivers ledelsesmæssige beføjelser

 • Persondataretlige regler og overvejelser ved iværksættelse af kontrol- og overvågningsforanstaltninger – hvor går grænsen?

 • Baggrundstjek af jobansøgere

 • Arbejdsgivers brug af straffeattester og personlighedstest

 • Arbejdsgivers overvågning og kontrol af medarbejderes brug af IT, e-mail, telefon og sociale medier

 • Brug af TV overvågning, optagelse af telefonsamtaler, geo-tracking, f.eks. GPS i bil og mobiltelefon

 • Hvilke rettigheder for de ansatte skal arbejdsgiver være opmærksom på? – oplysning, indsigt, sletning m.v.


Formål

Formålet med kurset er at sætte dig i stand til at vurdere og håndtere de i praksis hyppigt forekomne problemstillinger for arbejdsgivers overvågning af medarbejderes adfærd, herunder arbejdsgivers adgang til at behandle de oplysninger om medarbejdere, der indsamles via kontrol- og overvågningsforanstaltninger.


På kurset får du bl.a.: 

 • Overblik over de relevante arbejdsretlige regler og principper, herunder arbejdsgivers ledelsesret

 • Indblik i de relevante persondataretlige regler i EU's nye persondataforordning samt supplerende dansk lovgivning

 • Indføring i de centrale problemstillinger i relation til arbejdsgivers iværksættelse af overvågnings- og kontrolforanstaltninger

 • Juridisk viden til bl.a. at vurdere, hvor omfattende arbejdsgivers kontrol- og overvågningsforanstaltninger må være, hvor grænsen til medarbejderes privatliv går og hvordan arbejdsgiver må bruge de oplysninger der indsamles

 • Indsigt i de væsentligste risici og faldgruber ved iværksættelse af overvågnings- og kontrolforanstaltninger

 • En gennemgang af relevant praksis på området, herunder Datatilsynets retningslinjer og praksis

 • Input til håndtering af rettighedsbegæringer og indsigelser fra medarbejdere

 • Overblik over do’s and don’ts i relation til forskellige former for medarbejderovervågning

 • Netværk og erfaringsudveksling med andre der beskæftiger sig med de samme problemstillinger

 

Målgruppe

Kurset er målrettet advokater, jurister, virksomheds- og organisationsansatte og andre praktikere – herunder HR-medarbejdere, der beskæftiger sig med ansættelses- og persondataret på det private område. 

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale.


Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Føj til kurv

Lektioner

4

 

Onsdag d. 29. november 2017
Kl. 09:30 – 13:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

kr.3.500,-