Beskatning af fonde


Indhold

Fonde indtager en særstatus i det danske samfund, som ikke mindst er betinget af de særlige skatteregler, der gælder for fonde. Når man som ledelsesmedlem, administrator eller rådgiver beskæftiger sig med fonde, er det afgørende, at man har blik for de særlige skatteretlige principper og faldgruber. På dette kursus får du et sådant overblik.

 

Fra 1. januar 2017 træder en ny lovgivning i kraft, der ændrer fondes uddelingsmuligheder. På kurset har vi særligt fokus på de nye regler, de særlige overgangsregler og den betydning, som den nye regulering vil få for fondes uddelingsmuligheder.


Emner er bl.a.:

 • Hovedtræk i fondsbeskatningen

 • Kapitalgevinstbeskatning

 • Uddelinger, hensættelser og konsolidering

 • Interne uddelinger

 • Skatteretlige overvejelser ved etablering af fonde

 • Begreberne almennyttig og almenvelgørende

 • Fondens udgifter

 • Håndtering af underskud

 • Transparensreglen

 • Særlig for erhvervsdrivende fonde og koncernforhold

 • Særligt om undtagne fonde

 

Formål

På dette fondsretlige kursus får et systematisk overblik over de særlige skatteretlige overvejelser, som fonde giver anledning til. Derudover retter vi særligt fokus på en række typiske fondsretlige problemstillinger, og vi diskuterer, hvordan de bedst muligt håndteres.

Du bliver klædt på juridisk til at tackle de væsentligste skatteretlige udfordringer, som man møder i arbejdet med fonde, indsigt i de væsentligste risici og faldgruber ved etablering af fonde, en faglig opdatering på de seneste ændringer af fondsbeskatningsreglerne samt indblik i de centrale problemstillinger i relation til uddelinger, hensættelser og konsolidering.

 

Målgruppe

Kurset retter sig mod bestyrelses- og ledelsesmedlemmer i fonde samt rådgivere og administratorer, som arbejder med fonde, og som ønsker et fondsskatteretligt overblik eller opdatering. 

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale. 

Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

OBS!

Få pladser tilbage

 

Lektioner

4

 

 

Fredag d. 2. december 2016
Kl. 09:30 - Kl. 13:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A 

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

3.500