Beskyttelse af personers rettigheder – fotografering, film og jura


Baggrund

Før i tiden var fotografier noget, man fik fremkaldt i dyre domme hos fotohandleren. Og det var de færreste privatpersoner, der optog film i videre udstrækning. Nu er det anderledes. De fleste mennesker har kameraer, der kan optage i topkvalitet, indbygget i deres smartphones. Og aldrig er der blevet taget så mange billeder eller lavet så mange film, som der bliver nu. Der bringes bl.a. myriader af billeder og film på sociale medier og hjemmesider, herunder som led i kommerciel kommunikation med kunder eller internt i virksomheder.

De personer, der medvirker på billeder eller i film, har imidlertid en række rettigheder, som skal respekteres og klareres. Det drejer sig bl.a. om ophavsret og andre former for immaterialret, markedsføringsret, almindelige retsgrundsætninger, strafferet og persondataret. Reglerne giver anledning til en lang række vanskelige spørgsmål, både med hensyn til, hvilke tilladelser der skal indhentes, og hvordan de skal se ud for at være gyldige. Lovjunglen er tyk og uigennemtrængelig. GDPR er kun toppen af isbjerget.

Mange firmaer, der bruger billeder og film som led i kommerciel kommunikation, har ikke rettighedsklareringen i orden. Det kan blive dyrt i sidste ende.

 

Udbytte

På kurset får du bl.a.:

  • Overblik over, hvilke regler der gælder på området, og hvad de går ud på
  • Præcis viden om, hvilke rettigheder der skal klareres
  • Forståelse for, hvordan rettighedsklareringen skal foretages, herunder hvordan man skal formulere de nødvendige aftaler
  • Mulighed for at tilrettelægge metoder for rettighedsklarering for klienter m.fl., der bruger film og billeder som led i deres kommercielle kommunikation mv.


Indhold

Kurset gennemgår, hvilke rettigheder der skal klareres, når man bruger billeder og film, herunder på sociale medier og som led i kommerciel kommunikation. Desuden gennemgås, hvilken form rettighedsklareringen skal have, herunder hvordan de nødvendige aftaler skal formuleres for at holde i retten.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der rådgiver om brug af billeder på nettet, herunder sociale medier, herunder advokater og ansatte i organisationer og firmaer.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Materialet består af redegørende tekster, opgaver og relevant lovstof.

.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

4

 

 

Onsdag d. 2. oktober 2019
Kl. 13.00 – 16:30

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

3.500

 

Hold mig opdateret