Bestyrelsens, direktionens og ejernes ansvar og hæftelse


Udbytte

På kurset i bestyrelsens og direktionens ansvar opnår du en dybere indsigt i identifikationen og vurderingen af problemstillinger angående bestyrelsens, direktionens og selskabsejernes ansvar og hæftelse.


Du får bl.a.: 

 • Up-to-date viden om praksis og aktuelle problemstillinger inden for emnet. Dette vil omfatte nyeste domspraksis og eksempler på de udviklingstendenser vi ser i en tid hvor ledelsesansvar og hæftelsesspørgsmål for ejerkredsen har fået øget bevågenhed

 • Viden til – såvel juridisk som praktisk/håndteringsmæssigt – at tackle de udfordringer, som man i praksis står over for som medlem af ledelsen eller ejerkredsen af et selskab. Dette omfatter f.eks. selskabets interaktion med rådgivere og tilsynsmyndigheder, etablering af beslutningsgrundlag samt dokumentation for og opfølgning på trufne beslutninger

 • En praktisk vinkel på, hvordan sager om ansvar og hæftelse for medlemmer af ledelsen og ejerkredsen i et selskab forebygges og håndteres

 • Netværk og erfaringsudveksling med andre, der beskæftiger sig med de samme problemstillinger

 

Indhold

Kurset præsenterer gældende ret vedrørende bestyrelsens, direktionens og selskabsejernes ansvar og hæftelse. Hovedvægten er på at gøre reglerne nærværende og illustrere emnets aktualitet gennem eksempler fra praksis og undervisernes hverdag som specialister inden for emnet. 

 

Emner er bl.a.:

 • Gældende ret om ledelsens og ejerkredsens ansvar og hæftelse eksemplificeret og belyst ved praksis, herunder nyeste domme

 • Udviklingstendenser – hvor vil vi se de nye sager om ledelsens og ejerkredsens ansvar og hæftelse? Hvilket ansvar gælder f.eks. for enkeltpersoner i kapitalfonde eller ”business angels” – når disse ved råd, dåd og/eller kyndig vejledning udøver indflydelse på driften af en virksomhed, de har investeret i (de facto ledelse)? Er ledelsen i et moderselskab ansvarlig for uagtsomme forhold i et datterselskab (koncern-ledelsesansvar)?

 • Betydningen af rådgiveres involvering for ledelsens erstatningsansvar

 • Betydningen af (tilsyns)myndigheders ageren i forhold til selskabet for ledelsens erstatningsansvar – belyst ved nylig domspraksis

 • Betydning af særlig regulering af virksomhedens forhold, f.eks. lov om finansiel virksomhed – belyst ved nylig domspraksis

 • Den praktiske gennemførelse af en sag om ansvar mod et selskabs ledelse og ejerkreds – konkurrence mellem kreditorer og konkursbo samt andre praktiske spørgsmål og processuelle udfordringer

 • Forsikringsmæssige forhold


Kurset veksler mellem teori, praksis og dilemmaspørgsmål, og der bliver lagt stor vægt på udveksling af erfaringer.

 

Målgruppe

Målgruppen er praktiserende advokater, in-house advokater/jurister, der rådgiver selskaber og disses ledelse og/eller ejerkreds og tillige medlemmer af ledelsen eller ejerkredsen i selskaber.

Kurset giver dig indblik i såvel traditionelle problemstillinger som de nyere problemstillinger, underviserne ser i deres aktive virke. Kurset er derfor relevant både som introduktion til emnet og som en opdatering på aktuelle spørgsmål og praksis for den erfarne udøver.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

Onsdag d. 5. december 2018
Kl. 09:30 – 16:00
 

Marriott Hotel

Kalvebod Brygge 5

1560 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

Hold mig opdateret