Bestyrelses- og Direktions-uddannelse i Corporate Compliance


– Lær at udfordre din Compliance Officer

 

Grundet de skærpende omstændigheder omkring COVID-19 gennemføres dette kursus alene som live fjernundervisning.

 

 

Udbytte

Dette kursus tager sigte på at klæde direktions- og bestyrelsesmedlemmer på ift. at kunne stille de rigtige spørgsmål til deres compliance-medarbejdere, og forstå hvad kerneleverancen af et compliance program skal være. Deltagerne vil gennemgå konkrete cases og diskutere, hvad de vigtigste risikostyrings-punkter er i et compliance program, samt hvorledes en rapportering til ledelsen skal give en effektiv status på compliance-niveauet og risici.

 

Indhold

En stigende andel af danske virksomheder er i gang med eller har implementeret omfattende corporate compliance programmer. Den løbende status på risici og compliance programmet skal rapporteres til hhv. direktionen og/eller bestyrelsen. Da compliance programmer stadigvæk er en forholdsvis ny størrelse for mange direktions- og bestyrelsesmedlemmer kan det være vanskeligt for medlemmerne at udfordre deres compliance officer på kritiske dele af compliance programmet.

 

Deltagerne vil arbejde med følgende emner i løbet af kurset:

  • Overordnede krav til compliance program uanset industri/sektor
  • Mandatet fra ledelse/bestyrelse til compliance officer
  • Løbende rapporteringsformer fra compliance officer til ledelse/bestyrelse
  • Hvilke spørgsmål skal du stille for at teste kvaliteten af jeres compliance program
  • Hvilke metrics vil give dig et godt billede af effektiviteten af jeres compliance program

 

Målgruppe

Kurset er for dig som enten er medlem af en bestyrelse, et bestyrelsesorgan som f.eks. audit-committee eller medlem af direktionen. Kurset kan endvidere være interessant for compliance officers, som skal rapportere til bestyrelser/direktioner.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

4

 

Fredag d. 15. maj 2020
Kl. 09:30 – 13:00

 

Kurset gennemføres som direkte fjernundervisning i det angivne tidsrum.

 

Pris Ekskl. Moms

3.995

Course