Kursus

Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder

Nye krav og tendenser i praksis

4

lektioner

3995 DKK.

 

Udbytte

På kurset får du overblik over de krav, der stilles til ledelsen i finansielle virksomheder via indblik i den finansielle regulering og Finanstilsynets praksis og retspraksis om bestyrelsesansvar.

 

Du får også et overblik over de rammer som danner grundlag for Finanstilsynets vurdering af de finansielle bestyrelser, og som danner grundlag for det ansvar bestyrelsesmedlemmer kan blive mødt med.


Indhold

I de seneste år er der stillet skarpt på ansvaret og kompetencerne hos ledelsen i finansielle selskaber. Det har givet et øget fokus på bedømmelsen af bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed, som forudsætning for at træde ind i finansielle bestyrelser.


Bestyrelsesuddannelse for nye bestyrelsesmedlemmer i finansielle selskaber er blevet obligatorisk. Dette halvdagskursus erstatter ikke den uddannelse der forlanges af nye bestyrelsesmedlemmer, men det giver et overblik over de krav, der skal opfyldes og inddrager praksis fra seneste retssager om bestyrelsesansvar i din finansielle sektor. Samtidig kan det være anvendeligt for rådgivere og nøglepersoner, der er væsentlige bidragsydere, og som er i dialog med bestyrelse og direktion i banker og forsikringsselskaber.
Kurset kan også tages af bestyrelsesmedlemmer der er tiltrådt finansielle bestyrelser inden 1. januar 2017, eller andre som ønsker et brush up på rammerne for bestyrelsesarbejdet.

Emner er bl.a.:

  • Juridiske rammer for bestyrelsens arbejde
  • Egnethed og hæderlighed – betydningen af øget fokus
  • Bestyrelsens opgaver og ansvar
  • Forståelse af forretningsmodellen
  • Risikovurdering
  • Fokus på regulering, herunder hvidvask og databeskyttelse – hvad er bestyrelsens rolle?
  • Selvevaluering og uddannelse
  • Finanstilsynets praksis og retspraksis – før og nu

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til interne og eksterne advokater og andre rådgivere, der beskæftiger sig med ledelsesregler i finansielle virksomheder, eller bestyrelsesmedlemmer, som ønsker et brush up på rammerne for bestyrelsesarbejdet.  

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.