Læs mere om JUC's kursus i ansættelsesret, hvor du bliver opdateret på den nyeste retspraksis - med gennemgang af temaer, der erfaringsmæssigt volder udfordringer for arbejdsgivere.

Kursus

Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder

Nye krav og tendenser i praksis 

7

lektioner

6795 DKK.

 

Udbytte

På dette kursus får du overblik over de krav, der stilles til ledelsen i finansielle virksomheder via indblik i den finansielle regulering og Finanstilsynets praksis og retspraksis om bestyrelsesansvar.
 
Du får også et overblik over de rammer som danner grundlag for Finanstilsynets vurdering af de finansielle bestyrelser, og som danner grundlag for det ansvar bestyrelsesmedlemmer kan blive mødt med.


Indhold

I de seneste år er der stillet skarpt på ansvaret og kompetencerne hos ledelsen i finansielle selskaber. Det har givet et øget fokus på bedømmelsen af bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed, som forudsætning for at træde ind i finansielle bestyrelser.

Bestyrelsesuddannelse for nye bestyrelsesmedlemmer i finansielle selskaber er blevet obligatorisk. Dette kursus erstatter ikke den uddannelse der forlanges af nye bestyrelsesmedlemmer, men det giver et overblik over de krav, der skal opfyldes og inddrager praksis fra seneste retssager om bestyrelsesansvar i din finansielle sektor.

Samtidig kan det være anvendeligt for rådgivere og nøglepersoner, der er væsentlige bidragsydere, og som er i dialog med bestyrelse og direktion i banker og forsikringsselskaber.

Kurset kan også tages af bestyrelsesmedlemmer i finansielle bestyrelser, eller andre som ønsker et brush-up på rammerne for bestyrelsesarbejdet.

Emner er bl.a.:
  • Juridiske rammer for bestyrelsens arbejde
  • Egnethed og hæderlighed – betydningen af øget fokus
  • Bestyrelsens opgaver og ansvar
  • Forståelse af forretningsmodellen
  • Risikovurdering
  • Fokus på regulering, herunder hvidvask og databeskyttelse – hvad er bestyrelsens rolle?
  • Selvevaluering og uddannelse
  • Finanstilsynets praksis og retspraksis – før og nu

 

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til interne og eksterne advokater og andre rådgivere, der beskæftiger sig med ledelsesregler i bank- og forsikringsbranchen, eller bestyrelsesmedlemmer, som ønsker et brush up på rammerne for bestyrelsesarbejdet.  

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.


 

Dette siger vores deltagere: 


”Kurset er godt, da der er fokus på de helt konkret gældende forhold for pengeinstitutter mfl.”

- Charlotte Jensen, leder af Bestyrelses- og direktionssekretariat, Arbejdernes Landsbank A/S

Tidligere kursusdeltager


”God udnyttelse af tiden, så man fik meget viden med hjem på en kursusdag. Gitte og Søren supplerer hinanden godt.”

- Christina Steen, advokat og partner, Horten

Tidligere kursusdeltager

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.