Billeasing – regler og praksis


Udbytte

På kurset om billeasing opnår du en dybere forståelse af, hvad finansiel leasing er og hvilke juridiske regler, der regulerer disse. Derudover får du også en gennemgang af de forskellige muligheder, der eksisterer på området for leasing af bil med en gennemgang af såkaldt flexleasing, splitleasing m.v.

På kurset får du bl.a.:

 • Juridisk viden til at tackle de udfordringer, som man møder i forbindelse med anvendelsen af leasingaftaler ved finansiering af biler
 • En forståelse af hvad finansiel og operationel leasing er, som gør dig i stand til at foretage korrekte juridiske vurderinger
 • Indblik i de centrale problemstillinger i relation til de aftaleretlige konsekvenser af leasingaftaler
 • Et dybere kendskab til reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift
 • Netværk og erfaringsudveksling med andre, der beskæftiger sig med de samme problemstillingerIndhold

Leasing er et område i stor udvikling, hvor juridiske regler, processer og praksis hele tiden ændrer sig. Særligt leasing af biler er et komplekst emne, hvor de forskellige leasingformer, kontrakter og ikke mindst beskatning volder branchen udfordringer.

På dette kursus opnår du en dybere forståelse af finansiel og operationel leasing både fra et juridisk og praktisk perspektiv. Samtidig bliver du klædt på til at håndtere de juridiske problemstillinger, som opstår omkring leasingaftaler og beskatning ved finansiering af biler. 

Emner er bl.a.:

 • Kort om leasing og hvad det er – en introduktion
 • 3. partsforholdet
 • Finansiel leasing over for operationel leasing
 • Udvalgte aftalemæssige problemstillinger
  • Svig og sideaftaler
  • Refinansiering
 • Markedsføringsloven og konsekvenserne heraf
  • Nyeste højesteretspraksis
 • Forbrugerbeskyttelse
 • De forskellige former for leasing af biler – herunder:
  • Flexleasing
  • Privatleasing
  • Releasing
  • Splitleasing
  • Sæsonleasing
  • Langtidsleje
  • Finansiel leasing
  • Deleleasing
 • Reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift (flexleasing)
  • Reglerne
  • De seneste tiltag fra lovgiver
  • Standard leasingkontrakter
  • Selvanmelderordning
  • Genberegning
  • Ændringer i leasingaftaler
  • Køberet, købepligt, anvisningsret og anvisningspligt
  • Stilstandsperioder
  • Hæftelse for registreringsafgift
 • Udfordringer ved import af biler med henblik på leasing
  • Brug af prøveskilte m.v.
  • Motorstyrelsens adgang til beslaglæggelse
 • Beskatning
  • Udfordringer særligt ved splitleasing og sæsonleasing (stilstandsperioder)


Kurset veksler mellem teori og praksis. Der lægges stor vægt på udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviserne, ligesom der lægges op til debat omkring emnerne.

 

Målgruppe

Kurset i billeasing er målrettet advokater, jurister, ansatte i leasingselskaber, banker m.v., som gerne vil vide mere og få en grundig indsigt i området. 

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale bl.a. lovregler, styresignaler og retspraksis.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 


"Det var konkret, mange gode diskussioner. Dygtige og veloplagte undervisere."
– Christian Møller Fløe, Advokat, Jyske Finans A/S
Tidligere kursusdeltager


"Nemt at deltage og god indledning/dagsorden. Kronologisk gennemgang af det faglige stof hvorfor der var en rød tråd i undervisningen."
– Palle Hjørringgaard, Direktør, Accept Auto A/S
Tidligere kursusdeltager

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

OBS!

Få pladser tilbage

 

Lektioner

7

 

 

Torsdag d. 20. juni 2019
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

Hold mig opdateret