Børn og persondata – ny lovgivning og tendenser


Udbytte

På kurset i børn og persondata får du en grundlæggende indføring i de familieretlige regler og reglerne for tvangsanbringelser og tvangsadoption. Du får også en indføring i behandlingen af disse sager både administrativt og ved domstolene. 

 

Du får bl.a.:

  • En grundlæggende indføring i persondataforordningens betydning for behandling af disse sager
  • Indsigt i de særlige regler, som gælder for børn

 

Indhold

Der er for tiden fokus på behandling af sager på det familieretlige område, herunder særligt fokus på børnenes rolle og rettigheder i sager, der involverer børn.

Herudover har Folketingets partier netop indgået en aftale om et nyt system for behandling af familieretlige sager. Aftalen indebærer, at der etableres en ny myndighed, Familieretshuset, hvor alle sager starter, og hvor familierne mødes med rådgivning og konflikthåndtering. Domstolene får en mere aktiv rolle, idet flere afgørelser skal træffes ved dom i Familieretten, og hvor alle klagesager behandles i domstolssystemet. Børnenes rettigheder styrkes, ved at der etableres en særskilt børneenhed.

Endelig træder persondataforordningen i kraft i maj 2018. Forordningens ikrafttrædelse får stor betydning for behandling af en bred vifte af sager, hvor børn er repræsenteret.

På kurset får du belyst de seneste tendenser på familieretsområdet, herunder om samvær, bopæl og forældremyndighed, med særlig fokus på børnenes rettigheder. Underviserne stiller med samme fokus skarpt på sager om tvangsanbringelser og -adoptioner samt give dig en grundlæggende indføring i persondata.

 

Emner er bl.a.:

  • Den administrative behandling af sagerne, herunder børnenes rolle heri

  • Den retlige behandling af sagerne, herunder børnenes rolle heri

  • Hvilken betydning får persondataforordningen for behandlingen af familieretlige sager og tvangssager?

 

Målgruppe

Kurste i børn og persondata er målrettet alle, der professionelt beskæftiger sig med familieretlige sager og sager om administrative tvangsindgreb på børneområdet.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal, herunder oversigt med overordnede regler/principper og relevante domme.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Manag d. 4. marts 2019
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

Course