Børnesager – erfaringer med det familieretlige system i et 360 graders perspektiv


 bliv helt opdateret på juraen og forstå samspillet mellem de forskellige aktører i sagerne. 

 

Baggrund

Børnesager, som her omhandler forældremyndighed, bopæl og samvær, har de seneste år været udsat for en lang række ændringer som følge af det nye familieretlige system. Flere parter oplever udfordringer i forbindelse med forløbet af sagerne. Derfor afholder JUC nu et årligt tilbagevendende event, hvor forskellige eksperter fra systemet sammen ser på udfordringerne – og foreslår løsninger.

 

Udbytte

På kurset bliver du opdateret på den nyeste lovgivning og praksis på området, og du bliver klædt på til på bedst mulig vis at forstå de forskellige aktørers roller i børnesagerne. Vi forholder os blandt meget andet til:

 

 • Skal man have en advokat med i Familieretshuset – og er Familieretshuset ikke ved at være trætte af at få spørgsmålet om, hvorfor det ofte går så langsomt?
 • Hvordan er advokatens rolle i retssagsbehandlingen?
 • Hvilken model for sagens behandling skal man vælge – og hvorfor?
 • Hvad tænker de børnesagkyndige, når de ser på sagsakterne og møder parterne under model A, B og evt. D, og under børnesamtalerne?
 • Hvad synes dommeren, der skal med i et processkrift? Yderligere bilag? Hvad skal frem under partsforklaringerne? Hvad er dommerens syn på advokaternes rolle i sagen?

 

På kurset får du bl.a.:

 

 • Juridisk og praktisk viden som advokat til at tackle de udfordringer, som du møder i børnesagerne i Familieretshuset og ved domstolene, men også
 • Dybere indsigt i de forskellige aktørers roller
 • En forståelse af hvorfor systemet er, som det er, og dermed bedre mulighed for at gennemskue forløbet og hjælpe din klient
 • Værktøjer, herunder paradigmer, til at håndtere de nye områder i retssalen, som eksempel samværssagerne, opsættende virkning, midlertidige afgørelser, sambehandling, delt bopæl, og lignende
 • Overblik over mulighederne for belysning af sagerne ved retten
 • Faglig opdatering på de eksisterende og kommende tiltag, herunder hvad, vi forventer, er kommet for at blive – og hvad skiftes ud igen?
 • Kendskab til en børnesag i alle dens aspekter fra start til slut.


Indhold

På kurset får du en 360 graders rundtur i helikopteren omkring en børnesag.

Advokaterne gennemgår juraen i sagerne og fortæller, hvordan man fra et advokatsynspunkt mener, man bedst griber disse sager an – og hvordan man har størst mulighed for at vinde sagerne for sin klient med barnets bedste for øje.

Familieretshuset er til stede med flere repræsentanter, der fortæller om seneste update fra Familieretshusene – og svarer på spørgsmålet, om det egentlig er en god idé at have en advokat med i Familieretshuset?

En erfaren børnesagkyndig fortæller, hvad det er, de børnesagkyndige kigger efter og lytter efter i børnesagerne. Og en dommer fortæller, hvad det er, domstolene skal bruge fra advokater og andre for bedst muligt at kunne vurdere og løse en børnesag.

Du skal deltage på dette kursus, hvis du vil forstå dynamikken i en børnesag for start til slut – og derfor være bedst rustet til at hjælpe din klient i en børnesag. Og hvis du vil være med i diskussionen om, hvad alle aktørerne i en børnesag kan gøre bedre.

 

Emner er bl.a.:

 

 • Forældremyndighed, bopæl og samvær – juraen og advokatens rolle
 • Familieretshuset – aktuel status for sagsbehandling, planlagte tiltag og hvordan ser de advokatens rolle?
 • Den børnesagkyndige i retten – hvad kigger de efter?
 • Erfaringsudveksling – hvordan kan vi som forskellige aktører bedst muligt hjælpe en børnesag fra start til slut – med det bedste resultat for barnet for øje? Problemer og løsninger

 

Målgruppe

Advokater, jurister, dommere, børnesagkyndige og andre praktikere som arbejder med de forskellige sider af børnesager om forældremyndighed, bopæl og samvær.

 

Undervisningsform

Der holdes oplæg fra underviserne. Der er lagt stor vægt på udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviserne, så som deltager bliver du en del produktet! Man kan sagtens læne sig tilbage og lade sig underholde og inspirere, men der er også rig mulighed for at stille spørgsmål og blande sig i debatten. Kursets grundsynspunkt er, at vi ved erfaringsudveksling kommer længst – og det vil undervisningsformen bære præg af.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

torsdag d. 30. september 2021

Kl. 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokostAxelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

5.795

Course