Brandsager – praktisk og juridisk håndtering


– Den juridiske baggrund for håndtering af brandsager inspireret af en række konkrete skadesager

Indhold

Der er gennemsnitligt ca. 5.400 brande om året i Danmark. En mindre del af disse brande er såkaldte dødsbrande, der medfører tab af menneskeliv. Dette er dog kun de registrerede brande, og der er formentlig et meget højere antal brande hvert år, der dog når at blive slukket inden, der er behov for brandslukningsassistance. Disse brande medfører store økonomiske tab og har en stor konsekvens for de involverede – både dem, der uforvarende er grund til, at der opstår brand, og dem, der mister hus eller ejendele på grund af branden.

På kurset om håndtering af brandskader får du en praksisorienteret gennemgang af opmærksomhedspunkter vedr. skader, forsikringer, opgørelser, ansvar, kontrakter, retspraksis mv. ifm. brandsager – det sparer dig for tab og besvær.

Emner er bl.a.:

 • Regler om brandforsikring af ejendomme
 • Panthaverbeskyttelse
 • Den typiske brandforsikring
 • Typiske brandskader
 • Opgørelse af brandskader
 • Brand i private ejendomme ktr erhvervsejendomme
 • Opgørelse af driftstab
 • Hvilke forhold er dækket af forsikringen?
 • Hvad er faldgruberne ved brandforsikring?
 • Hvad med forurening som følge af brand?
 • Hvad med følgeskader af slukning?
 • Regres ved brandskader
 • Ansvar for tagdækkere og varmt arbejde
 • Hvilke regler regulerer varmt arbejde?
 • Ansvarsforsikringsselskabets rolle
 • Relevante kontraktovervejelser for entreprenørerne
 • Medsikring under brandpolicen, jf. AB18 § 11
 • Retspraksis vedrørende ansvar for brandskader

 

Formål

På kurset får du gennemgået alle de juridiske aspekter af brandsager. Vi ser på brandforsikring, ansvarsforsikring, opgørelser af tab og ansvar. Kurset fokuserer på, hvordan du bedst og skarpest navigerer mellem det hele.

 

Målgruppe

Kurset er målrettet alle med interesse for brandskader – herunder entreprenører, forsikringsfolk og jurister.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 


"Gode indlægsholdere og meget relevant sammensat program!"
– Annette Pedersen, Cheftaksator, NEM Forsikring
Tidligere kursusdeltager

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

tirsdag d 17. maj 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokostAxelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

Pris Ekskl. Moms

5.795

 

 

Course