Brug af kunstig intelligens – retlige udfordringer og muligheder


 

Kunstig intelligens

På den første opsætning af kurset i november 2018 spurgte vi deltagerne hvor langt de er kommet med at implementere kunstig intelligens og her svarede 69% at de er i en opstartsfase, 5% har en løsning i 2020 og 26% har allerede robotter i dag. 
 

Udbytte

På kurset i brugen af kunstig intelligens får du et grundlæggende overblik over mulighederne og de juridiske rammer for brug af A.I. i den offentlige og private sektor.

Du får bl.a.:

 • Indsigt i hvordan de forskellige former for A.I. fungerer

 • Overblik over A.I.-løsningers anvendelse i praksis i dag

 • Konkrete værktøjer og metoder for indbygget databeskyttelse ved udvikling og brug af kunstig intelligens (privacy by design)

 • Anbefalinger for til udarbejdelse af konsekvensanalyser (DPIA’s) for A.I.-løsninger

 

Indhold

Kunstig intelligens – eller Artificial Intelligence (”A.I.”) – anvendes allerede i dag i vidt omfang i mange forskellige sammenhænge. Teknologien står over for et gennembrud og både danske virksomheder og offentlige myndigheder investerer massivt i A.I. til brug for alt fra f.eks. ansættelse af medarbejdere, kontrol og snydbekæmpelse samt forberedelse eller afgørelse af sager.

Selvom teknologien har et enormt potentiale, møder udviklingen og brugen af A.I.-løsninger dog også retlige udfordringer. Løsningerne kræver ofte et enormt datagrundlag for at kunne fungere (big data) og vil typisk indebære behandling af personoplysninger. Navnlig skal databeskyttelse tænkes ind i løsningerne fra start i overensstemmelse med reglerne om privacy by design i den nye databeskyttelsesforordning. Offentlige myndigheder skal tillige være opmærksom på at overholde de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger såsom hjemmelsprincippet samt forvaltningslovens sagsbehandlingsregler m.v.

Kurset giver et overblik over de juridiske rammer for udviklingen og brugen af A.I.-løsninger. Fokus er navnlig på den nye databeskyttelsesforordnings krav til sådanne løsninger.


Emner er bl.a.:

 • Overblik over de forskellige former for A.I. – stærk/svag A.I., data mining, deep learning, neurale netværk, prediktiv analyse til at forudsige adfærd etc.

 • Hvor anvendes A.I. i praksis i dag hos offentlige myndigheder og private virksomheder, f.eks. til tilsyn, snyd- og svigbekæmpelse, markedsføring, afgørelse eller tilrettelæggelse af sager, ansættelser samt analyseformål m.v.?

 • Hvad er mulighederne for at træffe fuldautomatiske afgørelser med brug af A.I.?

 • Privacy by design og konsekvensanalyse (DPIA): Hvilke særlige databeskyttelsesretlige udfordringer skal håndteres i en A.I.-løsning, herunder bl.a.

  • at de grundlæggende principper om formålsbegrænsning og dataminimering overholdes

  • at der ikke sker ulovlig forskelsbehandling af de registrerede (indbygget bias i beslutningsgrundlaget)

  • at de registrerede og andre kan få indsigt i beslutningsgrundlaget og ”logikken” i løsningen (transparens og systemdokumentation) – det såkaldte ”black box”-problem

 • Hvordan føres tilsyn med algoritmerne?

 

Målgruppe

Kurset i kunstig intelligens er målrettet offentlige myndigheder, virksomheder og andre organisationer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med kunstig intelligente løsninger. Kurset henvender sig primært til indkøbere og udviklere af disse løsninger, men slutbrugere vil også have få udbytte af kurset.

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 


"Det var en spændende indføring i krydsfeltet mellem jura og teknologi."
– Christian Møller Fløe, Advokat, Jyske Finans A/S
Tidligere kursusdeltager
 

"Dygtige undervisere med praktisk erfaring og god formidlingsevne."
– Jan Bjerrum Bach, Advokat, Jusmedico Advokatanpartsselskab
Tidligere kursusdeltager
 

"Der var et højt fagligt niveau samt gode 'anekdoter' som giver reglerne mening."
– Henning Olsen, Afdelingsleder, Herning Kommune​
Tidligere kursusdeltager
 

"Godt overblik over problemstillinger ved retlige udfordringer i brug af kunstig intelligens, som skal overvejes. Et fint overblik inden man overvejer at gå igang. Godt formidlet."
– Ane Wraae Nielsen, Fuldmægtig, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Tidligere kursusdeltager

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

tirsdag d 4. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Radisson Collection Hotel Royal
Hammerichsgade 1
1611 København


Pris Ekskl. Moms

5.995

 

 

Course