Byggeri og miljøforhold


 

Baggrund

Kursets formål er at klæde dig på til at håndtere de juridiske udfordringer, der opstår, når der konstateres forurening af byggegrunde. Notorisk er dette situationer, som koster både tid og penge. Udbytte

Du får som deltager mulighed for at få overblik over de typiske udfordringer, byggeriets parter står overfor i relation til forurening.

 

Kurset har særligt et præventivt sigte, der gør dig i stand til at manøvrere uden om de overraskende, forsinkende og fordyrende situationer, forurening ofte afstedkommer.

 

Du vil blive sat i stand til at identificere den relevante lovgivning på området samt få inspiration til kontraktbestemmelser, der tager højde for forurening.


Indhold

Kurset tager sigte på at give dig relevant viden om de entrepriseretlige problemstillinger, forurening af byggegrunde medfører, herunder særligt i relation til forsinkelse og ekstrakrav. Kurset tager endvidere sigte på at sikre dig værktøjerne til at håndtere de miljøretlige problemstillinger, forurening af byggegrunde indebærer, herunder forholdet til myndighederne og ansvar for forureninger.

 

Underviserne vil give et indblik i, hvilke muligheder parterne har for at håndtere forurening i byggeriets forskellige faser, bl.a. i de indledende faser, hvor parterne skal forholde sig til plangrundlag, kortlægning og evt. miljøvurderinger (VVM) m.v.
Endvidere vil underviserne oplyse om, hvilke muligheder parterne har for at håndtere forurening i fasen, hvor parterne skal forhandle og indgå entreprisekontrakten, ligesom underviserne vil gennemgå selve udførelsesfasen, hvor tvister om ansvar for forurening ofte opstår.

 

Emner er bl.a.:

  • Plangrundlag
  • Kortlægning af byggegrunde
  • Myndighedsgodkendelser/anmeldelser
  • Entreprisekontrakten – relevante reguleringstemaer 
  • Tvister som følge af forurening

 

Målgruppe

Kurset er målrettet praktikere, der har berøring med byggeprojekter. Kurset er derfor relevant for bygherrer, entreprenører, rådgivere og jurister, der beskæftiger sig med byggeri.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

4

 

Dato

mandag d 7. marts 2022

Kl 09:30 - 13:00

Inkl. morgenmad og en sandwichAxelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

Pris Ekskl. Moms

3.995

 

 

Course