Certificering i Databeskyttelse og Informationssikkerhed


Baggrund
 

Der er i mange organisationer en diskrepans mellem den GDPR-ansvarliges forståelse af IT-sikkerhed og den IT-sikkerhedsansvarliges forståelse for GDPR.

En certificering i IT-sikkerhed i  GDPR er derfor relevant pga. persondataforordningen, udviklingen i den persondataretlige praksis, udviklingen i risikobilledet og de mange krav der er til at være compliant. Det er vanskeligt for mange virksomheder at holde styr på alle de teknologier, applikationer og programmer, som benyttes inden for informationsteknologi. Det har allerede udløst en række datalæk og manglende viden og dokumentation ift. virksomheders brug af teknologier, som bruges til at behandle og opbevare persondata.
 

Formål
 

Certificeringen er til dig, som ønsker at øge dit vidensniveau omkring den praktiske side af beskyttelsen af persondata, så beskyttelsen kommer i overensstemmelse med lovgivningen i form af persondataforordningen og databeskyttelsesloven og med relevante sikkerhedsstandarder – herunder ISO27001/2 og ISO27701. Vi tager en casebaseret tilgang, hvor vi ser på de udfordringer, som virksomheder har - fx om logning, formatering og sletning. Vi ser også på praktiske erfaringer, og hvad man kan gøre sig af overvejelser omkring fx sikkerhedstiltag. Kort sagt kommer man ned i materien på en række aktuelle emner og problemstillinger.

På certificeringen indgår du i et forum for IT-folk og GDPR-ansvarlige i private virksomheder, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende inden for implementeringen af GDPR’s krav og regler. Der vil være mulighed for at udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt profiler, der kan hjælpe med de operationelle skridt mod implementeringen af den nye persondataforordning.

 

Udbytte
 

På certificeringen tages du igennem fem væsentlige moduler, der behandler de områder, som har vist sig at give størst udfordringer inden for IT-sikkerhedsmæssig persondatahåndtering. Områder som typisk også er dem, som du oftest konfronteres med og er i myndighedernes søgelys. Områderne er dermed også udvalgt efter en risikobaseret tilgang af erfarne specialister inden for praktisk GDPR.

Certificeringen omfatter følgende moduler:

  • Modul 1: Trusler og risikostyring – kortlægning af risikobillede
  • Modul 2: Tekniske foranstaltninger
  • Modul 3: Organisatoriske foranstaltninger og kontroller
  • Modul 4: Lovgivningens implikationer for IT-specialister
  • Modul 5: Leverandørstyring og databehandleraftaler

 

Målgruppe
 

Primært private virksomheder af vis modenhed.

CISO, CIO, DPO, GDPR-ansvarlig, CPO, CDO og andre, som ønsker at forstå IT-sikkerheden bag behandlingen af personoplysninger, og hvordan man som virksomhed kan sikre sig, at man overholder, men også udnytter de muligheder, der er under lovgivningen.

Juridiske chefjurister, der har brug for at kende mere til den tekniske del af de muligheder og risici en virksomhed står over for.

 

Materiale
 

Du får adgang til en række værktøjer på certificeringen, som du kan bruge efterfølgende i dit daglige arbejde med teknisk GDPR. Derudover præsenteres du for en række teknologier, som du også får materiale om f.eks. via casegennemgange.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

35

 

 

Modul 1
Onsdag d. 24. august
Kl. 9.30 - 16.00

Modul 2
Fredag d. 4. september
Kl. 9.00 - 16.00

Modul 3
Onsdag d. 9. september
Kl. 9.00 - 16.00

Modul 4
Torsdag d. 22. september
Kl. 9.30 - 16.00

Modul 5
Tirsdag d. 29. september
Kl. 9.30 - 16.00JUC
Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V
 

 

 

Pris Ekskl. Moms

26.995

 

Hold mig opdateret