Certificering i Informationssikkerhed


- Samspillet mellem IT-sikkerhed, GDPR og databeskyttelse


 

Baggrund
 

Det massive fokus på IT- og datasikkerhed, ikke mindst pga. Persondataforordningen, er kun blevet kraftigt skærpet som følge af en række datalæk og IT-sikkerhedsskandaler i såvel offentlige som private virksomheder.

Dette fokus vil kun øges i det kommende årti, og der bliver behov for flere eksperter, og langt bedre kommunikation mellem IT-ansvarlige, dataansvarlige og ledere.


Formål


Der er i mange organisationer en diskrepans mellem den GDPR-ansvarliges forståelse af IT-sikkerhed og den IT-sikkerhedsansvarliges forståelse for GDPR.

En Certificering i Informationssikkerhed er derfor relevant pga. Persondataforordningen, udviklingen i den persondataretlige praksis, udviklingen i risikobilledet og de mange krav der er til at være compliant. Det er vanskeligt for mange virksomheder at holde styr på alle de teknologier, applikationer og programmer, som benyttes inden for informationsteknologi. Det har allerede udløst en række datalæk og manglende viden og dokumentation ift. virksomheders brug af teknologier, som bruges til at behandle og opbevare persondata.


Udbytte


Certificeringen er til dig, som ønsker at øge dit vidensniveau omkring den praktiske side af beskyttelsen af persondata, så beskyttelsen kommer i overensstemmelse med lovgivningen i form af persondataforordningen og databeskyttelsesloven og med relevante sikkerhedsstandarder – herunder ISO27001/2 og ISO27701.

Vi tager en casebaseret tilgang, hvor vi ser på de udfordringer, som virksomheder har - f.eks.trusler fra insidere og brugeres adfærd, sikkerhedshuller der kan udnyttes af hackere og vurdering af ny teknologi. Vi ser også på praktiske erfaringer, og hvad man kan gøre sig af overvejelser omkring f.eks. sikkerhedstiltag som logning, penetrationstests og opdatering. Kort sagt, kommer man ned i materien på en række aktuelle emner og problemstillinger uden at blive decideret tekniske.

På certificeringen indgår du i et forum for IT-folk og GDPR-ansvarlige, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende inden for implementeringen af GDPR’s krav og regler. Der vil være mulighed for at udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt profiler, der kan hjælpe med de operationelle skridt mod implementeringen af den nye persondataforordning.

 

Indhold
 

På certificeringen tages du igennem fem væsentlige moduler, der behandler de områder, som har vist sig at give størst udfordringer inden for IT-sikkerhedsmæssig persondatahåndtering. Områder som typisk også er dem, som du oftest konfronteres med og er i myndighedernes søgelys. Områderne er dermed også udvalgt efter en risikobaseret tilgang af erfarne specialister inden for praktisk GDPR.

Certificeringen omfatter følgende moduler:

  • Modul 1: Trusler og risikostyring – kortlægning af risikobillede
  • Modul 2: Tekniske foranstaltninger
  • Modul 3: Organisatoriske foranstaltninger og kontroller
  • Modul 4: Lovgivningens implikationer for IT-specialister
  • Modul 5: Leverandørstyring og databehandleraftaler

 

Målgruppe
 

Organisationer der behandler personoplysninger.

CISO, CIO, DPO, GDPR-ansvarlig, CPO, CDO og andre, som arbejder med IT-sikkerheden og behandlingen af personoplysninger, og hvordan man som virksomhed kan sikre sig, at man overholder, men også udnytter de muligheder, der er under lovgivningen.

Juridiske chefjurister, der har brug for at kende mere til den organisatoriske og tekniske del af de muligheder og risici, en virksomhed står over for.

 

Materiale
 

Du får adgang til en række værktøjer på certificeringen, som du kan bruge efterfølgende i dit daglige arbejde med teknisk GDPR. Derudover præsenteres du for en række teknologier, som du også får materiale om f.eks. via casegennemgange.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

35

 

Modul 1
Onsdag d. 26. august
Kl. 9.30 - 16.00

Modul 2
Fredag d. 4. september
Kl. 9.30 - 16.00

Modul 3
Onsdag d. 9. september
Kl. 9.30 - 16.00

Modul 4
Torsdag d. 22. september
Kl. 9.30 - 16.00

Modul 5
Tirsdag d. 29. september
Kl. 9.30 - 16.00JUC
Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V
 

 

 

Pris Ekskl. Moms

26.995