JUC Certificering

JUC er Skandinaviens førende udbyder af juridiske certificeringer. Som deltager opnår du en øget specialisering inden for det valgte arbejdsområde og et efterfølgende bevis. Certificeringerne kan også godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Indlægsholderne håndplukkes blandt landets eksperter i deres felt. De sørger for, at du får en solid all-round viden om emnet, oveni en masse værktøjer, praktiske cases og opdateret viden om den konkrete håndtering af problemstillinger, så du kan anvende det med det samme i dit daglige arbejde.

”God blanding af gennemgang af reglerne ift. certificering, men at der også var gode historier fra virkeligheden og med afsæt i national ret.”
Tanja Skovgaard Møller, fuldmægtig, Skatteankestyrelse

Måned
2021
2022
Åbn alle
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E)
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM)
  • Data Protection Officer
  • Udbud: Forberedelse af udbud – inkl. fleksible udbudsformer
  • Udbud: Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Udbud: Evalueringsmetoden
  • Udbud: ESPD'et og udelukkelsesgrunde
  • Udbud: Indhentning af dokumentation
  • Udbud: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Udbud: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbud: Håndhævelse