AB 18 og ABT 18 for praktikere


En introduktion til entrepriseretten, gennemgang af det nye AB system og de væsentligste temaer og bestemmelser i AB 18 og ABT 18

 

Dette modul er en del af JUC AB 18-certificering. Du kan vælge at tage det enkeltvist eller som en del af certificeringen. Hvis du ønsker at deltage på alle 4 moduler, er prisen kr. 23.180. 

 

Revisionsudvalget anbefalede, at de nye AB 18 vilkår blev taget i anvendelse af byggeriets parter fra den 1. januar 2019. Byggeriets parter skal derfor omstille sig til det nye regelsæt, hvilket er omdrejningspunktet for certificeringsuddannelsen og i særdeleshed dette modul.

Kurset er en introduktion til entrepriseretten og et nye AB 18 system og er målrettet dig, der til daglig arbejder inden for bygge- og anlægsbranchen, uagtet om du sidder som bygherre, entreprenør eller tekniske rådgiver. Du bliver klædt på til at vurdere, hvilke samarbejdsformer, der er bedst egnet til forskellige typer af bygge- og anlægsopgaver, herunder hvilke kontraktmæssige udfordringer dette kan give. Derudover får du en indføring i de nye AB18-dokumenter, som er omdrejningspunktet for kurset.

På kurset får du gode og praktiske råd, som kan bruges efter kurset, når du i dit daglige virke skal koncipere entreprisekontrakter og/eller håndtere de udfordringer, der opstår mellem byggeriets parter på et bygge – eller anlægsprojekt.  


Udbytte

 

På kurset får du detaljeret kendskab til de nye AB 18- og ABT 18-vilkår, som vil være fremtidens standardvilkår i bygge- og anlægsbranchen.

Du får bl.a.:

 • Overblik over dine rettigheder og forpligtelser fra byggesagens start til entreprisen er afleveret
 • Bedre forståelse af de juridiske rammer, som er en væsentlig forudsætning, når du agerer som byggeleder eller projektleder inden for bygge- og anlægsbranchen
 • Viden til juridisk at tackle de udfordringer, som du møder i dagligdagen på projektet   
 • Kendskab til ændringerne i forhold til AB 92 og ABT 93
 • Kendskab til faldgruber, herunder gode råd til hvordan du undgår disse
 • Gode råd fra vores eksperter til, hvordan du forebygger og håndterer tvister  

Indhold

 

Kurset giver dig et indgående kendskab til bestemmelserne i AB 18 og ABT 18, ændringerne i forhold til AB 92 og ABT 93 samt årsagen til ændringerne. Derudover får du viden om de kontraktforhold, hvor henholdsvis AB 18 og ABT 18 anvendes.

Du opnår et solidt indblik i AB 18 og ABT 18 og strukturen i de to nye dokumenter, idet der samtidig fokuseres på, at du herefter i din dagligdag skal kunne finde relevante bestemmelser i AB 18 og ABT 18 for løsning af de løbende udfordringer på byggeprojektet. Underviserne belyser desuden på baggrund af de deres mangeårige praktiske erfaring inden for bygge- og anlægsbranchen nye redskaber og muligheder, som AB 18 og ABT 18 giver. Du får også reglerne i AB 18 og ABT 18 illustreret gennem praktiske eksempler med fokus på rets- og voldgiftspraksis og en nyttig viden om de vigtigste faldgruber.
 

 Emner er bl.a.:

 • Entrepriseretten som juridisk disciplin
 • Valg af samarbejdsform – hvilken samarbejdsform findes der, hvad skal man vælge og hvorfor?
 • Gennemgang af de nye AB-dokumenter og den nye struktur i AB-systemet
 • Ændringerne i de nye AB-dokumenter sammenlignet med AB 92, ABT 93 og ABR 89
 • Entrepriseaftalen – formkrav og indhold
 • Entreprenørens og bygherrens sikkerhedsstillelse
 • Forsikringer i byggeriet
 • Entreprenørprojektering og digital projektering
 • Det gode projekt – håndtering af projekteringsproces og projekteringsmangler
 • Betaling – regulering af og tilbagehold i entreprisesum 
 • Ekstraarbejder
 • Varslinger og reklamationer
 • Aflevering af entreprisen
 • Standsning og ophævelse af entrepriseaftalen – hvornår og grundlag?
 • Håndtering af grænseflader mellem projekt-, tilsyns- og udførelsesfejl
 • Håndtering og forebyggelse af tvister
 • Den nye konflikttrappe, herunder mediation og hurtige afgørelser 

Målgruppe

 

Certificeringen er ikke rettet mod advokater, der arbejder med entrepriseret til daglig.
Certificeringen i AB 18 henvender sig til praktikere, der arbejder inden for bygge- og anlægsbranchen, og som på denne måde beskæftiger sig med byggeriets aftalevilkår. Programmet er skræddersyet til offentlige og private bygherrer, entreprenører, tekniske rådgivere og in-house jurister der har behov for denne faglige viden i forbindelse med deres daglige arbejde.

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen herunder AB 18- og ABT 18-dokumenterne samt betænkningen til disse gennem JUC’s online materialeportal.


Modulet kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

onsdag d 5. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

6.995

 

 

Certificering