Certificering i Avanceret Udbudsret - Alle 5 moduler

Certificering i Avanceret Udbudsret - Alle 5 moduler

- en uddannelse i 5 moduler med afsluttende certificering som udbudsspecialist


 

En udbudscertificering på avanceret niveau

Certificering i Avanceret Udbudsret kan ses som overbygningen på Certificering i Grundlæggende Udbudsret - men også en selvstændig uddannelse til professionel udbudsspecialist.

Der er tale om et intensivt sammenhængende læringsforløb bestående af 5 halvdagsmoduler fordelt på 4 kursusdage. Her gås der i dybden med en række centrale elementer og problematikker, som erfaringsmæssigt volder vanskeligheder og fylder meget i arbejdet med udbud og tilbud.

Certificeringen er udviklet i samarbejde med nogle af landets førende advokater og eksperter inden for udbudsretten fra NP advokater, Poul Schmidt/Kammeradvokaten og Accura, som ligeledes underviser på uddannelsen.

Læringsforløbet giver en indgående fordybelse i nogle af udbudsrettens mest centrale og problematiske områder, både som ordregiver og tilbudsgiver.


Udbytte

Certificering i Avanceret Udbudsret er oplagt for dig, der har taget Certificering i Grundlæggende Udbudsret og/eller har arbejdet med professionelle udbud i noget tid, og ønsker at udbygge og styrke dine kompetencer på udbudsområdet, og få en dybere forståelse for de vanskelige dele i udbudsarbejdet.

På certificeringen kommer du i dybden med en stor del af de mest komplekse og samtidig væsentlige problematikker, og får redskaber og tilgange til den mest optimale håndtering og til at undgå faldgruber og suboptimering i udbudsprocesserne.


Indhold

Certificeringen består af følgende 5 moduler: 
 

 • Modul 1: Evalueringsmodeller
  • Kravene til beskrivelse af evalueringsmodellen
  • Evalueringsmodeller (eksempler)
  • Sekundære evalueringsmodeller (eksempler)
  • Fordele og ulemper ved de forskellige evalueringsmodeller
  • Redskaber/værktøjer til brug for fastlæggelsen af evalueringsmetode
  • Ordregivers skøn i evalueringen 

 

 • Modul 2: Indkøbsmetoder - inkl. rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer
  • Gennemgang af de forskellige indkøbsmetoder
  • Forskellen mellem kontrakter og rammeaftaler
  • Rammeaftaler – de særlige krav til angivelse af anslået og maksimal anslået værdi, som skal opfyldes, når man bruger rammeaftaler og overblik over, hvad der forsat ikke er afklaret i praksis på dette område
  • Strategisk tilgang til indkøbet - hvordan de forskellige indkøbsmetoder kan supplere hinanden
  • Valg af den mest hensigtsmæssige udbudsprocedure i forhold til den indkøbsmetode, der anvendes til det konkrete indkøb.

 

 • Modul 3: Forsyningsvirksomhedsdirektivet
  • Hvilke typer forsyningsvirksomhed gælder direktivet for?
  • Udbudslovens § 18 og den regulering af snitfladen mellem indkøb, som er omfattet af loven, og indkøb, som er omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet.
  • Hvilke typer ordregivere gælder direktivet for?
  • Hvilke indkøb er – i modsætning til reglerne i udbudsloven – helt fritaget fra udbudspligt?
  • Udbudsprocedurer – ligheder og forskelle i forhold til udbudsloven.
  • Oversigt over de forskellige regelsæt, der gælder for forsyningsvirksomheders indkøb og samspillet mellem direktivet og udbudsloven.
  • Praktisk brug af direktivet: Faldgruber i udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet
  • Udbudsprocedurer: Forskelle og ligheder i forhold til udbudsloven

 

 • Modul 4: Ændringer - før og efter indgåelse af kontrakt 
  • Hvor går grænsen for ændringer af en udbudspligtig kontrakt?
  • Hvilke ændringsmuligheder giver udbudsloven?
  • Hvad gælder særligt om udskiftning af kontraktpart?
  • Hvad gælder særligt om ændringsklausuler i kontrakten?
  • Ophør af kontrakter, i særdeleshed i forhold til de tilfælde, hvor ordregivers tildelingsbeslutning bliver annulleret.
  • Konsekvenser af "uden virkning"
    
 • Modul 5: Klagesager og aktindsigt 
  • Hvornår kan der være grund til at klage?
  • Hvem er klageberettigede?
  • Omkostninger ved at klage
  • Klagefrister og reglerne for opsættende virkning, herunder midlertidig opsættende virkning
  • Forløbet af en klagesag, herunder formulering af påstande
  • Klagenævnets sanktionsmuligheder, herunder annullation, "uden virkning", økonomisk sanktion, ophør af kontrakt og erstatning
  • Strategiske overvejelser i relation til håndtering af klagesager
  • Reglerne om aktindsigt (udbudsloven, offentlighedsloven og forvaltningsloven) og undtagelser hertil
  • Klager over afgørelser om aktindsigt


Certificeringstest

Når du har deltaget på alle moduler, afsluttes forløbet med en onlinetest, hvor du skal svare på en række spørgsmål til det materiale, som du har været igennem. Testen er en multiple choice-test, som du tager derhjemme. Du har 2 timer til at svare på spørgsmålene, og du får svar med det samme. 


Målgruppe

Målgruppen er udbudskonsulenter og udbudsjurister eller andre, der arbejder aktivt med gennemførelse af eller deltagelse i udbud.

Certificeringen er relevant for medarbejdere, der har et godt fundament og styr på de grundlæggende elementer, f.eks. gennem JUC Certifingering i Grundlæggende udbudsret og/eller har arbejdet med udarbejdelse af professionelle udbud eller tilbud, og som nu ønsker at tage et spadestik dybere og få styr på nogle af mere komplekse udbdusretlige problemstillinger.

Modulet retter sig mod ordregivere, der gennemfører udbud, samt tilbudsgivere, der ønsker en bedre forståelse for udbudsprocessen og mulighederne for at påvirke processen og optimere sit tilbud (f.eks. bid managers, sales managers og key account managers). Derudover retter modulet sig mod rådgivere, der rådgiver såvel ordregivere som tilbudsgivere.
 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Modul 1

onsdag d 3. maj 2023

Kl 09:00 - 12:30

Inkl. morgenmad og frokost


Modul 2

torsdag d 11. maj 2023

Kl 09:00 - 12:30

Inkl. morgenmad og frokost


Modul 3

onsdag d 17. maj 2023

Kl 09:00 - 12:30

Inkl. morgenmad og frokost


Modul 4

tirsdag d 23. maj 2023

Kl 09:00 - 12:30

Inkl. morgenmad og frokost


Modul 5

tirsdag d 23. maj 2023

Kl 13:00 - 16:30

Inkl. sandwich


Pris Ekskl. Moms

17.980

 

 

Certificering