Udbud 3 - Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Udbud 3 - Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Dette kursus er en del af JUC Certificering i Avanceret udbudsret. Du kan vælge at tage det enkeltvist eller som en del af certificeringen. Læs mere om certificeringen på www.juc.dk/ceuadv.  

 

Indhold

Forsyningsvirksomhedsdirektivet indeholder reglerne om EU-udbud inden for vand- og energi-forsyning, transport samt posttjenester. For de indkøb, som er omfattet af direktivets anvendelses-områder, er det derfor reglerne i dette direktiv, der skal bruges. I stedet for reglerne i udbudsloven.

For forsyningsvirksomheder inden for vand-, energi-, transport og postsektorerne, der står over for et konkret indkøb eller udarbejdelse af en indkøbsstrategi, er det derfor afgørende at kunne anvende forsyningsvirksomhedsdirektivets regler i praksis – og at være opmærksom på de muligheder direktivet giver.


På dette kursus gennemgår vi udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet fra start til slut med fokus på de praktiske overvejelser og valg, ordregiver skal igennem. Da kurset er et specialistkursus stiller vi på skarpt på en række juridisk og praktisk komplekse forhold, som er afgørende for, at man som ordregiver kan bruge reglerne rigtigt i praksis.

Forsyningsvirksomhedsdirektivet er implementeret i dansk ret via en bekendtgørelse, og vi sætter fokus på, hvad det betyder for indholdet af reglerne.

Vi sætter også fokus på, hvilke typer forsyningsvirksomhed, som direktivet omfatter. Det er f.eks. i forhold til vandforsyning noget, der kræver specialistviden at fastslå.

Direktivet har på ”nogle stræk” en anden definition af ordregiverbegrebet end udbudsloven. Den bliver du klædt på til at forstå og anvende i praksis.

Vi ser også på de forskelle, der er ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet i forhold til udbud efter udbudsloven – og har fokus på udbud med forhandling.

Vi kommer også ind på brugen af kvalifikationsordninger, da denne indkøbsmetode i praksis spiller en væsentlig - og også større - rolle end under udbudsloven.

 

Emner på dette modul omfatter bl.a.:

  • Hvilke typer forsyningsvirksomhed gælder direktivet for?
  • Udbudslovens § 18 og den regulering af snitfladen mellem indkøb, som er omfattet af loven, og indkøb, som er omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet.
  • Hvilke typer ordregivere gælder direktivet for?
  • Hvilke indkøb er – i modsætning til reglerne i udbudsloven – helt fritaget fra udbudspligt?
  • Udbudsprocedurer – ligheder og forskelle i forhold til udbudsloven.
  • Oversigt over de forskellige regelsæt, der gælder for forsyningsvirksomheders indkøb og samspillet mellem direktivet og udbudsloven.
  • Praktisk brug af direktivet: Faldgruber i udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet
  • Udbudsprocedurer: Forskelle og ligheder i forhold til udbudsloven

 

Udbytte

Du får en solid teoretisk og praktisk forståelse af forsyningsvirksomhedsdirektivet og de forhold, man skal kende til, for som ordregiver at kunne vurdere, om direktivet finder anvendelse, og gennemføre et lovligt udbud efter direktivet.

Du får derudover værktøjer til at kunne bruge den øgede fleksibilitet, som direktivet indeholder, og tilrettelægge udbuddet så, det bedst opfylder organisationens behov.

Derudover får du en praktisk oversigt over samspillet mellem de forskellige regelsæt, som forsyningsvirksomheders indkøb, er underlagt.

 

Målgruppe

Målgruppen er udbudskonsulenter og udbudsjurister eller andre, der arbejder aktivt med gennemførelse af eller deltagelse i udbud.

Modulet retter sig mod ordregivere, der gennemfører udbud, samt tilbudsgivere, der ønsker en bedre forståelse for udbudsprocessen og mulighederne for at påvirke processen og optimere sit tilbud (f.eks. bid managers, sales managers og key account managers). Derudover retter modulet sig mod rådgivere, der rådgiver såvel ordregivere som tilbudsgivere.

Kurset er et specialistkursus og forudsætter, at du har lyst til at dykke ned i juridiske og praktiske detaljer i direktivet. Du behøver ikke at have erfaring med direktivet, men får størst udbytte ud af kurset, hvis du kender (lidt eller noget) til reglerne i udbudsloven.

 

Materiale

Du får udleveret alt relevant kursusmateriale, der er anvendt til kurset.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

4

 

Dato

onsdag d 17. maj 2023

Kl 09:00 - 12:30


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

3.995

 

 

Certificering