Udbud 4 - Ændringsmuligheder

Udbud 4 - Ændringsmuligheder

- før og efter indgåelse af kontrakt

 

Dette kursus er en del af JUC Certificering i Avanceret udbudsret. Du kan vælge at tage det enkeltvist eller som en del af certificeringen. Læs mere om certificeringen på www.juc.dk/ceuadv.  

 

Indhold

Det fremgår af udbudsloven, at man ikke kan ændre grundlæggende elementer i en indgået, udbudspligtig kontrakt uden at gennemføre et nyt udbud.

På dette kursus får du et overblik over, hvor grænserne går for ændringer af udbudspligtige kontrakter, samt en dybtgående gennemgang af de ændringsmuligheder, der er indeholdt i udbudsloven.

Kurset vil også komme ind på de tilfælde, hvor en ordregiver kan have ret eller pligt til at bringe en kontrakt til ophør af udbudsretlige grunde, navnlig tilfælde hvor tildelingsbeslutningen annulleres, ligesom kurset også vil behandle virkningerne af, at en kontrakt erklæres uden virkning.

 

Emner er bl.a.:

  • Hvor går grænsen for ændringer af en udbudspligtig kontrakt?
  • Hvilke ændringsmuligheder giver udbudsloven?
  • Hvad gælder særligt om udskiftning af kontraktpart?
  • Hvad gælder særligt om ændringsklausuler i kontrakten?
  • Ophør af kontrakter, i særdeleshed i forhold til de tilfælde, hvor ordregivers tildelingsbeslutning bliver annulleret.
  • Konsekvenser af "uden virkning"

 

Udbytte

Du får en indgående viden om, hvor grænserne går for ændringer af udbudspligtige kontrakter samt om udbudslovens ændringsmuligheder. Endvidere får du indsigt i de særlige overvejelser, der knytter sig til ophør af kontrakter som følge af annullation af tildelingsbeslutningen, samt konsekvenserne af, at en kontrakt erklæres uden virkning.  
 

Målgruppe

Målgruppen er udbudskonsulenter og udbudsjurister eller andre, der arbejder aktivt med gennemførelse af eller deltagelse i udbud.

Modulet retter sig mod ordregivere, der gennemfører udbud, samt tilbudsgivere, der ønsker en bedre forståelse for udbudsprocessen og mulighederne for at påvirke processen og optimere sit tilbud (f.eks. bid managers, sales managers og key account managers). Derudover retter modulet sig mod rådgivere, der rådgiver såvel ordregivere som tilbudsgivere.

Kurset er et specialistkursus og forudsætter, at du har lyst til at dykke ned i juridiske og praktiske detaljer specifikt vedr. ændringsmuligheder ifm. udformning og anvendelse af kontrakten ifm. et udbud

 

Materiale

Du får udleveret alt relevant materiale, der anvendes til kurset

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

4

 

Dato

tirsdag d 23. maj 2023

Kl 09:00 - 12:30

Inkl. en sandwich


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

3.995

 

 

Certificering