Udbud 5 - Klagesager og aktindsigt

Udbud 5 - Klagesager og aktindsigt

Dette kursus er en del af JUC Certificering i Avanceret udbudsret. Du kan vælge at tage det enkeltvist eller som en del af certificeringen. Læs mere om certificeringen på www.juc.dk/ceuadv.  

 

Indhold

På dette kursus går vi i dybden med relevante problemstillinger relateret til klagesager ved Klagenævnet for Udbud, herunder klagenævnets reaktions- og sanktionsmuligheder samt reglerne om aktindsigt

Selvom et velforberedt udbud kan minimere risikoen for en efterfølgende klagesag, vil risikoen altid være der. For mange tilbudsgivere er der ofte meget på spil, og med pligten for ordregiver til i visse tilfælde at bringe en indgået kontrakt til ophør, er der et ekstra incitament til at klage, da det kan medføre en ny udbudsrunde.

Der kan være mange grunde til at begære aktindsigt. Muligheden for at begære aktindsigt bruges af mange forbigåede tilbudsgivere til at vurdere, om der er grundlag for at klage. Andre kan ønske at begære aktindsigt for derved at kunne hente inspiration fra andres tilbud med henblik på fremadrettet at kunne forbedre egne tilbud, og som tilbudsgiver skal man derfor også være opmærksom på, at ens tilbud og oplysningerne heri senere kan blive udleveret til bl.a. konkurrenter, medmindre der er tilstrækkeligt grundlag for at undtage dem fra aktindsigt.

Kendskab til reglerne om aktindsigt er vigtige for både ordregivere og tilbudsgivere, og vi kommer omkring de gældende regler, herunder den ændring af udbudsloven, der træder i kraft den 1. juli 2022, og som indebærer begrænsninger i retten til aktindsigt. Efter denne dato vil retten til aktindsigt ikke længere gælde for enhver, men alene massemedier og dem, der er klageberettigede til Klagenævnet for Udbud. Vi kommer ind på, hvilken betydning denne ændring har for både ordregivere og tilbudsgivere.

På dette kursus kommer vi bredt omkring relevante spørgsmål i relation til klagesager og aktindsigt.


Emner er bl.a.:

  • Hvornår kan der være grund til at klage?
  • Hvem er klageberettigede?
  • Omkostninger ved at klage
  • Klagefrister og reglerne for opsættende virkning, herunder midlertidig opsættende virkning
  • Forløbet af en klagesag, herunder formulering af påstande
  • Klagenævnets sanktionsmuligheder, herunder annullation, "uden virkning", økonomisk sanktion, ophør af kontrakt og erstatning
  • Strategiske overvejelser i relation til håndtering af klagesager
  • Reglerne om aktindsigt (udbudsloven, offentlighedsloven og forvaltningsloven) og undtagelser hertil
  • Klager over afgørelser om aktindsigt

 

Materiale

Du får udleveret alt relevant materiale, der er anvendt til kurset.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

4

 

Dato

tirsdag d 23. maj 2023

Kl 13:00 - 16:30

Inkl. en sandwich


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

3.995

 

 

Certificering