Compliance og hvidvask i den finansielle sektor


Få overblik over lovgivning, tendenser og praksis over 2 intense dage inden deadline på implementering af AMLD5 den 10. januar 2020

 

OBS:Talerlisten er under udarbejdelse

 

Indhold

Med AMLD5 ændres reguleringen fra at være primært regelbaseret til at blive mere risikobaseret. Det medfører en række ændringer inden for centrale områder som risikovurdering, kundekendskab, reelle ejere og politisk udsatte personer. Det betyder at finansielle institutioner skal være opmærksomme på en lang række nye tiltag fra myndighedernes side. På konferencen sætter vi fokus på de helt centrale ændringer og betydningen for den finansielle sektor med AMLD5's deadline på implementering i dansk ret senest 10. januar 2020.

Som deltager på konferencen får du indsigt fra forskellige vinkler og værktøjer til at tilpasse forretningsgange og procedurer i egen organisation. 


Emner er bl.a.:

  • Overblik over den nye lov
  • Højere bødestørrelser og hvordan man ud fra et risikoperspektiv håndterer de nye krav
  • Politiske udsatte personer, hvornår er en person ”politisk udsat” – hvordan håndhæves reglerne?
  • Erfaringer fra Hvidvaskområdet – indlæg om hvad man gør efter at have fået en bøde af Finanstilsynet
  • Sanktionsregler – nuværende og kommende
  • Kryptovaluta og blockchain
  • Sporing af pengeoplysninger fra et teknologisk perspektiv – teknologisk udvikling
  • Debat mellem indlægsholderne og deltagere 

 

Formål

På konferencen i den nye hvidvaskningslov får du indsigt fra forskellige vinkler og værktøjer til at tilpasse forretningsgange og procedurer i egen organisation.

 

Målgruppe

Legal, compliance og øvrige relevante personer, der er ansat i pengeinstitutter, forsikringsselskaber, fondsmæglere, investeringsforvaltningsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

 

Materiale

Du får udleveret relevant undervisningsmateriale. 

Konferencen er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

14

 

 

 

Tirsdag d. 26. november 2019

Kl. 09:00 - Kl. 17:00

 

Onsdag d.27 november 2019

Kl. 09.00-16.00


Copenhagen Marriott Hotel
Kalvebod Brygge 5
1560 København V

 

 

Pris Ekskl. Moms

10.995

 

Hold mig opdateret