CSR - Bæredygtighed i arbejdstøjet


– Nye lovkrav og strategisk praksis
 

 

Udbytte

På dette kursus får du overblik over gældende og ny lovgivning og standarder inden for Sustainability & Corporate Social Responsibility som praktisk disciplin i dansk og international kontekst. Du får værktøjer til arbejdet med praktisk implementering i virksomheder og organisationer, som tager udgangspunkt i hvilke krav der skal mødes og hvilke frivillige standarder virksomheden kan arbejde med for at avancere deres indsats. 

 

Da der løbende kommer ny lovgivning på området, vil emnerne på kurset blive opdateret, når vi nærmer os afholdelsesdatoen, for at gøre kurset så relevant som muligt.

 

Du får bl.a.: 

  • Viden til at rådgive eller selv arbejde med implementering af lovgivning i organisationens hverdag
  • Dybere indsigt i vurdering af hvilke områder, der er særligt udfordrende og særligt relevante at sætte ind på allerede i dag
  • Praktiske værktøjer til som generalist at navigere i CSR og bæredygtigheds-lovgivning fremadrettet


Indhold

Der er sket rigtig meget siden den første CSR-lovgivning i 2009 til i dag, hvor Sustainability & CSR også nu er en del af Årsregnskabslovens §99a og gælder for alle danske virksomheder. CSR er blevet en essentiel del af virksomhedens fortælling og de virksomheder der går forrest, får også et forretningsmæssigt forspring.

 

Der er flere og flere begreber og lovgivning på området som har eller får indflydelse på danske virksomheders CSR-rapportering. Både EU's non-Financial Reporting Directive, UN Guiding Principles on Business and Human Rights og anbefalinger for God Selskabsledelse begynder at have væsentlige overlap i deres krav til virksomhederne, foruden de mange frivillige standarder som UN Global Compact og Verdensmålene, der ikke er lovkrav, men har væsentlige overlap med ny EU-lovgivning på området.

 

Kurset starter med et relevant overblik over såkaldt ”hard law” og ”soft law” på området og sætter dette i relation til den strategi virksomheden allerede har eller står overfor at skulle udvikle i de kommende år.

 

Emner kan f.eks være:

  • Overblik over love og bæredygtighedsbegreber: hvordan får man løftet lovkravene og samtidig fremdrift i frivillige CSR-rammeværk som SDG’erne?
  • Ny Human Rights Due Diligence lovgivning: Hvad skal virksomheder nu til at være opmærksomme på at efterleve, er allerede implementeret og hvor i lovgivning møder danske virksomheder nye krav, fx GDPR (privacy)
  • Hvilken udvikling er der indenfor det implementerede EUs Non-financial Reporting Directive (NFRD) og det nye Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som er det senest foreslåede direktiv og hvordan påvirker det ÅRL §99a – dansk og international praksis i de kommende år?
  • Hvor er der overlap mellem gældende lovgivning såsom den danske ligebehandlingslov og EU's nye Due Diligence lovgivning
  • Hvordan skaber du overblik over, hvad virksomheden allerede gør og hvor det er nødvendigt at sætte ind for at følge med lovgivningen – den praktiske implementering og kommunikation

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til CSR-ansvarlige, virksomhedsjurister og andre der beskæftiger sig med eller har interesse for CSR i praksis. Kurset er særlig relevant for dig, der skal danne dig et overblik over hele området som et led i egen praksis eller rådgivning.

 

Undervisningsform 

Undervisningen vil bestå dels af oplæg og dels egne cases, hvor deltagerne kommer med egne kendte udfordringer fra praksis som danner grundlag for at arbejde med cases på dagen. Der vil også være tid til at udveksle praktiske erfaringer om implementering af CSR-lovgivning med underviserne.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

tirsdag d 8. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.795

 

 

Course