Databeskyttelsesforordningen for advokater


Indhold

EU’s nye generelle databeskyttelsesforordning er nu vedtaget og finder direkte anvendelse fra den 25. maj 2018. Forordningen erstatter den nu gældende danske persondatalov. Forordningen viderefører en række krav fra den nuværende persondatalov, men vil også introducere nye krav til behandling og beskyttelse af personoplysninger. Med forordningen skærpes sanktionsmulighederne og Datatilsynet styrkes.

Som advokat skal du selv efterleve reglerne om behandling af personoplysninger, både når du behandler personoplysninger på vegne af en klient, og når det sker som led i virksomheden som advokat. Forordningens krav er forskellige, alt efter om du behandler data som selvstændig dataansvarlig, eller om du behandler dem på vegne af din klient. Det er derfor vigtigt, at du gør dig klart, hvilken rolle, du indtager i de forskellige situationer.

Vi gennemgår derfor de krav og definitioner, som videreføres fra den gældende persondatalov, og gennemgår også de nyskabelser, som forordningen bringer.

Emner er bl.a.:​

  • Forordningens anvendelsesområde

  • Grundprincipperne for behandling af personoplysninger og kravene til behandling af almindelige og særlige kategorier af personoplysninger

  • Overførsel af personoplysninger til tredjelande

  • Registrerede personers rettigheder

  • Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden

  • Reglerne om behandlingssikkerhed, om indbygget databeskyttelse og databeskyttelse gennem indstillinger

  • De særlige krav ved brug af databehandlere og underdatabehandlere

  • Databeskyttelsesrådgivere (DPO)

  • Sanktioner – herunder bestemmelserne om straf


Formål

Med dette persondatakursus vil du få en grundlæggende indsigt i forordningens krav. I alle de mange tilfælde, hvor du som advokat håndterer personoplysninger, er databeskyttelsesforordningen ikke til at komme udenom. 
 

Målgruppe

Advokater, der behandler personoplysninger, enten på egne eller på andres vegne.

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale.
 

Kurset er godkendt af IAPP

JUCs konference er godkendt af IAPP til at give CPE akkrediteringKurset er godkendt af International Association of Privacy Professionals (IAPP). Det betyder at det lever op til det højeste kvalitetsniveau for efteruddannelse inden for persondata. Som certificeret inden for persondata (se her) kan du optjene CPE point (continuing privacy education) ved at deltage på JUC aktiviteter.Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Mandag d. 13. november 2017
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

 

Mandag d. 13. november 2017
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

Course