De uorganiserede lønmodtageres retsstilling i underbetalingssager


– kollektive arbejdsretlige og individuelle ansættelsesretlige aspekter
 

Baggrund

Spørgsmålet om uorganiserede lønmodtageres retsstilling opstår fra tid til anden i forskellige afskygninger i såvel den kollektive arbejdsret som den individuelle ansættelsesret.

 

Senest har der været skrevet en række artikler, hvor forfatterne behandler spørgsmålene bl.a. om, hvorvidt det er strid med den negative foreningsfrihed og/eller retten til ejendom i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, at fagforeninger ’indkasser’ bod, der baserer sig på overenskomstmæssig underbetaling af lønmodtagere, uden at udbetale dele af bodsbeløbet til de uorganiserede.

 

Derudover verserer der på nuværende tidspunkt en sag i Italien, hvor hele det danske system med bodssanktionering af overenskomstbrud bliver udfordret. Spørgsmålet om de uorganiseredes retsstilling er derfor tilbagevendende og høj aktuelt i dag.


Indhold

Kursus sætter fokus på såvel de kollektive arbejdsretlige som de individuelle ansættelsesretlige aspekter i sager om underbetaling af de uorganiserede lønmodtagere i overenskomstforhold.

 

På kurset gennemgås blandt andet følgende emner:

  • Grundlæggende indførelse i den kollektive arbejdsretlige system, herunder kollektive overenskomster ctr. individuelle ansættelsesaftaler, misligholdelsesbeføjelser mv.
  • Bod og bodssanktionens tilblivelse i historisk perspektiv
  • Bodens fastsættelse i underbetalingssager
  • Hvem tilfalder boden i underbetalingssager?
  • Den skattemæssige behandling af krav i underbetalingssager
  • De uorganiserede lønmodtageres retsstilling i virksomheder omfattet af kollektiv overenskomst, herunder adgangen til at fravige overenskomsten – de tre scenarier
  • Risiko for dobbelt betaling i underbetalingssager – i form af bod til det overenskomstbærende forbund og efterbetaling til den uorganiserede. Kan man begrænse risikoen?
  • Italiensk domstol, som udfordrer det danske system (Solesi-sagen)

 

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til advokater, jurister og andre praktikere, som beskæftiger sig med ansættelses- og arbejdsret, herunder særligt til arbejdsgiverrepræsentanter og lønmodtagerrepræsentanter fra fagforeninger såvel indenfor som udenfor hovedorganisationerne.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen herunder udskrifter af relevant lovgivning, forarbejder, retspraksis mm.

Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Torsdag d. 24. oktober 2019
Kl. 09:30 – 12:30

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

3.500

Course