Den årlige strafferetskonference


Indhold
 

JUC byder igen i år velkommen til den eneste komplette strafferetskonference, hvor vi har samlet et forum af kyndige dommere, anklagere, forskere, advokater og jurister, som giver dig en opdatering på strafferetsområdet. Konferencen har igen i 2022 Højesteretspræsident Thomas Rørdam ved roret.

Udgangspunktet er, at alle relevante parter får et forum for fælles erfaringsudveksling og networking. Målet er, at du får et 360-graders perspektiv på, hvad der rører sig inden for området. På konferencen får du gennemgået tendenser og aktuelle temaer i den strafferetlige udvikling – herunder vigtige straffesager, kriminalisering af nye områder, skelsættende sager samt afgørelser fra domstolene.

Konferencen er blevet til i kølvandet på en række internationale begivenheder, som i fremtiden uomtvisteligt kommer til at præge det danske retssystem, og allerede nu har ledt til debat omkring dansk retspraksis.

Ordstyrer på konferencen er Thomas Rørdam, som er præsident for Højesteret. Programmet for konferencen er under udarbejdelse i fællesskab mellem Thomas Rørdam, JUC, Rigsadvokaten, Anklagemyndigheden og bl.a. på baggrund af en lang række tilbagemeldinger fra deltagerne. Du kan løbende følge med her på siden, da programmet opdateres løbende.    

 

Formål

Konferencen samler strafferetsmiljøet, dvs. alle der arbejder aktivt med strafferet – fra forsvarsadvokater, anklagere, dommere og andre jurister og interesserede, som ønsker en 360-graders opdatering inden for strafferet og straffeproces belyst af de centrale aktører på området. På konferencen har du desuden mulighed for at møde de forskellige procesparter inden for området, få en central opdatering og netværke på tværs med aktørerne inden for feltet.  

 

Målgruppe

Konferencen er målrettet strafferetsadvokater, dommere, anklagemyndigheden, forskere, ministerier m.fl., som arbejder med stafferet og straffeproces.

 

         

 

"God og varieret dagsorden. Gode indlægsholdere. God lokation."
– Ole Haldrup Stryhn, Dommer, Retten I Næstved
 

"Det var godt med et overblik og et øjebliksbillede på relevant jura."
– Steen Petersen, Advokat (H), Ret & Råd Advokater
 

"Det var godt, at emnet 'udvisning' m.m. blev belyst fra flere forskellige vinkler og så selvfølgelig de glimrende indlægsholdere."
– Lone Refshammer, Advokat (H), Advokat Lone Refshammer
 

"Godt med en update på praksis fra Menneskerettighedsdomstolen. God længde på de forskellige indlæg."
– Britt Rønne, Vicestatsadvokat, Rigsadvokaten/Anklagemyndigheden
 

"Jeg tager særligt brugbart materiale med mig fra Rørdams og Kjølbros oplæg. Der blev talt direkte til praktikere, der opererer i straffesagskæden. Rørdam og Kjølbros oplæg var supergode og direkte anvendelige. Inspirerende med et indspark fra en bistandsadvokat, som har den daglige kontakt med ofre. Rigtig fin konference med indspark fra alle vinkler."
– Hanne Christensen, Anklager, Københavns Politi
 

"Jeg var med til den første konference for 2 år siden. Siden da har arrangørerne og "de faste" oplægsholdere fintunet deres faglige budskaber og formidlingsmidler til et niveau, så den professionelle bruger af konferencen på minimal tid får maksimalt udbytte såvel mhp. de nyeste retskildebidrag på relevante områder og på den mest autoritative fortolkning af disse retskildebidrag.”​


Tidligere deltagere

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

torsdag d 31. marts 2022

Kl 09:00 - 17:00Afholdes centralt i København

Pris Ekskl. Moms

5.795

 

 

Torsdag d. 31. marts 2022
Kl. 09:00 - Kl. 17:00


Villa Copenhagen 
Tietgensgade 35-39,
1704 København

Conference