Den årlige strafferetskonference


Indhold

JUC byder igen i år velkommen til den eneste komplette strafferetskonference, hvor vi har samlet et forum af kyndige dommere, anklagere, forskere, advokater og jurister, som giver dig en opdatering på strafferetsområdet. Konferencen er den anden i en serie af årlige strafferetskonferencer. Konferencen har igen i 2019 Højesteretspræsident Thomas Rørdam ved roret.

Udgangspunktet er, at alle relevante parter får et forum for fælles erfaringsudveksling og networking. Målet er, at du får et 360-graders perspektiv på, hvad der rør sig inden for området. På konferencen får du gennemgået tendenser og aktuelle temaer i den strafferetlige udvikling – herunder vigtige straffesager, kriminalisering af nye områder, skelsættende sager samt afgørelser fra domstolene.

Konferencen er blevet til i kølvandet på en række internationale begivenheder, som i fremtiden uomtvisteligt kommer til at præge det danske retssystem og allerede nu har ledt til debat omkring dansk retspraksis.

Ordstyrer på konferencen er Thomas Rørdam, som er præsident for Højesteret. Programmet for konferencen er under udarbejdelse i fællesskab mellem Thomas Rørdam, JUC, Domstolsstyrelsen, Anklagemyndigheden og bl.a. også på en lang række tilbagemeldinger fra deltagerne. Du kan løbende følge med her på siden, da programmet opdateres løbende. 

                                                                   

 

"Jeg var med til den første konference for 2 år siden. Siden da har arrangørerne og "de faste" oplægsholdere fintunet deres faglige budskaber og formidlingsmidler til et niveau, så den professionelle bruger af konferencen på minimal tid får maksimalt udbytte såvel mhp de nyeste retskildebidrag på relevante områder og på den mest autoritative fortolkning af disse retskildebidrag.”​


                                                    Konferencedeltager, 2018.

 

Formål

Konferencen samler strafferetsmiljøet, alle der arbejder aktivt med strafferet – fra forsvarsadvokater, anklagere, dommere og andre jurister og interesserede, som ønsker en 360-graders opdatering inden for strafferet og straffeproces belyst af de centrale aktører på området. På konferencen har du desuden mulighed for at møde de forskellige procesparter inden for området, få en central opdatering og netværke på tværs med aktørerne inden for feltet.  

 

Målgruppe

Konferencen er målrettet strafferetsadvokater, dommere, anklagemyndigheden, forskere, ministerier m.v., som arbejder med stafferet og straffeproces.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 


Mandag d. 20. maj 2019
Kl. 09:00 - Kl. 17:00

 

Radisson Blu Scandinavia Hotel
Amager Boulevard 70 
2300 København S

 

 

 

 

 

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

Hold mig opdateret