Kursus

Den danske investerings-screeningslov

Lovens betydning for advokater og in-house jurister der arbejder med grænseoverskridende aftaler

4

lektioner

3995 DKK.

Share

in
t
f

Relaterede produkter

Kursus

Venturekapital-investeringer

Kursus

Investment & Asset Management Structuring

Netværk

Netværk i Alternative Investeringer

Udbytte

På kurset får du bl.a.:

 • Viden om indholdet af reglerne således, at du kan rådgive om hvornår de finder anvendelse
 • Dybere indsigt i hvilke sektorer der er defineret som ”kritiske”
 • Viden om hvornår en dansk virksomhed fremover skal ”stoppe op” og undlade at indgå aftaler før de er anmeldt og godkendt
 • En forståelse af processen omkring anmeldelse til Erhvervsstyrelsen
 • Erfaringer fra udenlandske screeningssystemer


Indhold

Kurset giver en generel indføring i reglers anvendelsesområde og i mangel af dansk praksis på området input til hvordan FDI screeningsystemer administreres i andre lande.

 

Emner er bl.a.:

 • De danske reglers EU retlige ophav
 • Hvorfor har Danmark indført et af de skrappeste sæt screeningsregler i EU / verden
 • Hvad er det Danmark forsøger at beskytte
 • Hvem er ”udlændinge” i reglernes forstand
 • Hvilke typer af investeringer er omfattet af reglerne
 • Hvornår er selskabsetablering i Danmark omfattet af reglerne
 • Hvilke aftaler er udover investeringer omfattet af reglerne
 • Hvordan anmelder man en aftale og hvad er processen derfra
 • Hvornår kan Danmark stoppe investeringer
 • Indblik i international praksis
 • Erfaringer med Erhvervsstyrelsens godkendelsesproces

 

Målgruppe

Kurset er relevant for alle advokater og jurister, der arbejder med grænseoverskridende investeringer og aftaler. Kurset er et nyhedskursus, der skaber en generel viden om hvornår reglerne anvendes, hvad man skal gøre for at afklare om man er omfattet af reglerne og hvordan man skal forholde sig hvis en aftale skal eller kan anmeldes.

 

Undervisningsform

Undervisningsformen vil mest være en foredragsbaseret gennemgang af reglerne fra underviser, men gerne i et meget interaktivt miljø med konkrete spørgsmål fra deltagerne. Endvidere vil en række fiktive cases blive gennemgået.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 

Kursusmaterialet er på engelsk.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Share

in
t
f

Relaterede produkter

Kursus

Venturekapital-investeringer

Kursus

Investment & Asset Management Structuring

Netværk

Netværk i Alternative Investeringer