Den nye ejerlejlighedslov


OBS! Den 1. juli 2020 trådte den nye ejerlejlighedslov i kraft


Formål

Folketinget har den 9. juni 2020 vedtaget en ny ejerlejlighedslov, lov nr. 908 af 18. juni 2020. Den nye lov er en modernisering af hele ejerlejlighedsloven og indeholder en række ændringer, der skal forenkle loven og klarlægge lovens anvendelsesområde.

Kurset giver kursisterne oversigt over nye, ændrede og uændrede regler i den nye ejerlejlighedslov og normalvedtægt for ejerlejligheder. Den nye lov er en modernisering af hele ejerlejlighedsloven og skal gøre reglerne lettere at forstå og anvende i forhold de til problemstillinger, der opleves i praksis På kurset ser vi på hvad man skal være særligt opmærksom på, når loven og normalvedtægten nu er ændret.
 

Indhold


På kurset får du:
 

  • Gennemgået den nye ejerlejlighedslov, som blev vedtaget d. 1 juli 2020, og vi fokuserer på de nye ændringer,
  • Gennemgang af de nye regler om ejerlejlighedsopdeling
  • Gennemgået ny normalvedtægt for ejerforeninger, og vi fokuserer her særligt på nye bestemmelser om bl.a. adgang til lejligheden, ny regel om husorden, den nye generalklausul, de nye regler om bodspålæg ved grovere misligholdelse og pligtforsømmelse overfor ejerforeningen samt ikke mindst muligheden for at skride til eksklusion og tvangssalg af ejerlejligheden.
  • Gennemgang af hvad de nye regler betyder for ejerforeningerne og kommende vedtægter/vedtægtsændringer, herunder samspillet mellem individuelle tinglyste vedtægter og de nye regler og ikke mindst den nye normalvedtægt
  • Gennemgang af tinglysningsmæssige forhold, herunder spørgsmålet hvad der kan tinglyses, og hvad man som anmelder måske bør gøre sig af overvejelser forud for anmeldelsen.


Målgruppe


Kurset henvender sig til advokater/advokatsekretærer, ejendomsadministratorer, landinspektører og andre der beskæftiger sig med rådgivning om ejerlejligheder og vedtægter.

 

Undervisere


Kurset gennemføres i samarbejde mellem sekretariatschef Brian Pedersen Veie, Tinglysningsretten, der tillige er redaktør på publikationen Fuldmægtigen, samt advokat og partner Kristian Dreyer, GALST Advokataktieselskab, der bl.a. er forfatter til bogen Ejerlejligheder og andelsboliger samt ekstern lektor på Det Juridiske Fakultet.

 

Materiale


Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

Fredag d. 28. august 2020
Kl. 9.30 - 16.00


JUC
Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995