Den nye ferielov

Indhold

Ferielovudvalget nedsat under Beskæftigelsesministeriet er d. 22. august 2017 kommet med en ny betænkning indeholdende et forslag til en ny ferielov. Nu går den politiske proces i gang, og hvis alt går som forventet vil en ny ferielov blive vedtaget af Folketinget i slutningen af 2017.

Det nye feriesystem vil først træde i kraft i 2020, men da der skal etableres en overgang fra et feriesystem til et andet, vil optjeningen af ferie allerede blive påvirket fra 2018. JUC inviterer derfor til et halvdagskursus med fokus på den kommende ferielov og den overgangsordning der etableres for at gå fra et feriesystem til et andet. På kurset tager vi afsæt i feriekommissionens betænkning og gør status over den politiske proces.

 

Emner er bl.a.:

 • Baggrunden for en ny ferielov i Danmark

  • EU-rettens påvirkning

 • Ferielovskommission og dens arbejde

 • Hvad betydning får loven fremadrettet?

  • For administration af ferierettigheder i Danmark?

  • For kollektive overenskomster?

  • For den enkelte medarbejder?

 • Samtidighedsferie – hvad er det og hvad får det af betydning?


Formål

Formålet med kurset er at give dig en grundig indføring i baggrunden for den kommende nye ferielov og hvad ændringer består i. Du vil gå fra kurset med klar forståelse for, hvorfor der er behov for en ny ferielov og hvad rækkevidden af den nye lov er – både juridisk, samfundsøkonomisk og administrativt.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til specialister, såsom advokater, jurister, organisationsansatte, der er brugere af ferieloven. 

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe, der vil indeholde både den ”gamle” og kommende ferielov med alle væsentlige bekendtgørelser samt evt. relevante domme, herunder afgørelser fra EU-domstolen. Herudover vil de væsentlige uddrag af betænkningen medtages (evt. et ekstrakt).

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.


Føj til kurv

Skriv mig op

Aktiviteten er afholdt. Skriv dig op og få besked, når der åbnes for tilmeldinger igen.

 

Lektioner

4

 

Onsdag d. 13. december 2017
Kl. 09:30 – 13:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

3.500

 

 

Hold mig opdateret