Det digitale tinglysningsakademi 2019


Udbytte


Dette akademi i digital tinglysning er din helt unikke chance for at dygtiggøre dig inden for tinglysning. I akademiet bevæger du dig blandt erfarne aktører, som på et fagligt højt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger inden for digital tinglysning. Akademiet sigter mod at give ny viden, sparring og perspektiver til arbejdet med digital tinglysning: Du opnår indsigt til at kunne omsætte den nye viden og erfaring i dit daglige virke.

Akademiets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende inden for digital tinglysning, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt personer som arbejder indgående med tinglysningssystemet.

Der afholdes tre årlige effektive og målrettede møder af 4 lektioner. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier kravet om 12 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i akademiet.

 

Indhold


Akademiet ledes af Brian Pedersen, der er sekretariatschef for Tinglysningsretten, og hvert møde afholdes i forbindelse med de tre årlige opdateringer af tinglysningssystemet med tre forskellige gæsteundervisere – du får således førstehåndskendskab til ændringerne og har mulighed for at drøfte den optimale brug af systemet med andre professionelle.

Emner er bl.a.:

 • De tre årlige opdateringer af tinglysningssystemet. Møderne i akademiet afholdes lige før opdateringerne, så du kan være klar til ændringerne

  • Ændringer i den digitale oprettelse af fuldmagt. Det drejer sig dels om log-ind proceduren på tinglysning.dk og tinglysning.dk’s anmelderinformationsside, og dels om hvordan der kan oprettes fuldmagt for flere fuldmagtsgivere i samme digitale oprettelse.
  • Forvisning af skifteretsattester – ændringer for boer, hvor afdøde er død efter 1. januar 2019. Her skal skifteretsattester udstedt af dansk skifteret ikke forevises.
  • Der sker herudover en del ændringer, som først vil slå igennem for brugeren, efterhånden som de enkelte dokumenttyper ligeledes omlægges, men som i første omgang kan ses for fuldmagtsdokumenttypen.
 • Retspraksis – siden sidste akademimøde

 • Emner og områder, der giver udfordringer – drøftelse af jura og brug af systemet

 • Deltagernes egne emner og problemstillinger


De tre akademimøder behandler følgende emner:


Den 13. marts – nye regler for tinglysningsafgift vedr. pant og overdragelse af fast ejendom

 • Ny forenklingslov i relation til afgift af pant i fast ejendom
 • Ny forenklingslov relation til afgift ved overdragelse af fast ejendom
 • Opdatering af tinglysning.dk 

Seniorkonsulent Jørgen Sindet fra SKAT og Brian Pedersen lægger op til erfaringsudveksling. 


Den 11. juni – digital tinglysning og virksomhedsomstrukturering

 • Regler og praksis for tinglysning ved virksomhedsomstruktureringer
 • Lettere selskabsretlige forhold ved virksomhedsomstruktuteringer
 • Opdatering af tinglysning.dk 

Selskabretlig advokat Peter Michael Andersen og Brian Pedersen lægger op til erfaringsudveksling.


Den 20. november: Landbrug – skøder og brugsrettigheder

Fuldmægtig Lone Abild fra Landbrugsstyrelsen og Brian Pedersen Veie lægger op til erfaringsudveksling.
 

Målgruppe

 

Akademiet er målrettet dig, der i det daglige arbejder med tinglysning af dokumenter og ekspederer tinglysningsdokumenter – og som ønsker at holde sig fagligt opdateret på de kommende opdateringer som tinglysningssystemet står overfor.

Akademiet kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 "Jeg var tilfreds med den afslappede atmosfære, hvor vi alle kunne bidrage med vores erfaringer. Selve kurset var fagligt helt i top og samtidig formidlet, så vi kunne følge med."
– Dorte Christiansen, matrikeltekniker, LIFA.
Tidligere deltager på akademiet

Det var godt, at vi kunne spørge undervejs. Til sidst kunne vi spørge til nogle af de ting og problematikker, som vi har i det daglige f.eks. en konkret sag m.v.
– Lone Clemmensen, tinglysningskonsulent, Vestjysk Bank A/S.
Tidligere deltager på akademiet

Der var et godt fagligt niveau. Vi kom rundt om mange emner, og det var rigtig godt, at kursisterne havde mulighed for at få emner drøftet.
– Lene Skov Jørgensen, advokatsekretær, Kaiser Domino Advokatfirma.
Tidligere deltager på akademiet

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

4

 


Dag 1
onsdag d. 13. marts 2019
Kl. 09:15 -
12:30

AFHOLDT


Dag 2
tirsdag d. 11. juni 2019
Kl. 09:15 -
12:30

AFHOLDT


Dag 3
onsdag d. 20. november 2019
Kl. 09:15 -
12:30

Inkl. morgenmad og sandwichJUC

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

 

 

Pris Ekskl. Moms

3.500

 

Hold mig opdateret