Det digitale tinglysningsakademi 2021


 

Udbytte

Dette akademi i digital tinglysning er din helt unikke chance for at dygtiggøre dig inden for tinglysning. I akademiet bevæger du dig blandt erfarne aktører, som på et fagligt højt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger inden for digital tinglysning. Akademiet sigter mod at give ny viden, sparring og perspektiver til arbejdet med digital tinglysning: Du opnår indsigt til at kunne omsætte den nye viden og erfaring i dit daglige virke.

Akademiets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende inden for digital tinglysning, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt personer som arbejder indgående med tinglysningssystemet.

Der afholdes tre årlige effektive og målrettede møder af 12 lektioner. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier kravet om 12 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i akademiet.

OBS. Det første møde d. 17. marts er afholdt. Priser og lektioner er tilrettet de to tilbageværende møder. Der er nu to møder tilbage á 8 lektioner.

 

Indhold

Akademiet ledes af Brian Pedersen, der er sekretariatschef for Tinglysningsretten, og hvert møde afholdes i forbindelse med de tre årlige opdateringer af tinglysningssystemet med tre forskellige gæsteundervisere – du får således førstehåndskendskab til ændringerne og har mulighed for at drøfte den optimale brug af systemet med andre professionelle.

Emner er bl.a.:

 • De tre årlige opdateringer af tinglysningssystemet. Møderne i akademiet afholdes lige før opdateringerne, så du kan være klar til ændringerne

 • Retspraksis – siden sidste akademimøde

 • Emner og områder, der giver udfordringer – drøftelse af jura og brug af systemet

 • Deltagernes egne emner og problemstillinger


De tre akademimøder behandler følgende emner:

 

OBS. Dagene kan købes enkeltvis til 3.495 kr. det skal blot noteres i kommentarfeltet ved køb.

Det første møde d. 17. marts er afholdt. Priser og lektioner er tilrettet de to tilbageværende møder.


Den 17. marts – Ansættelse af grundværdier for erhvervsejendomme 

 • Tinglysningsafgift ved skøde og tilbagebetaling af betalt afgift
 • Opdatering af tinglysning.dk
 • Nyeste praksis

Brian Pedersen Veie og en aktuel medunderviser lægger op til erfaringsudveksling.
 

Den 9. juni – Ejendomme og miljøbeskyttelsesloven

 • Udfordringer ved ejendomme og miljøbeskyttelsesloven herunder brændeovne
 • Opdatering af tinglysning.dk
 • Nyeste praksis

Brian Pedersen Veie og aktuel medunderviser lægger op til erfaringsudveksling.
 

Den 4. oktober – aktuelt emne offentligøres senere

 • Opdatering af tinglysning.dk
 • Nyeste praksis

Brian Pedersen Veie og aktuel medunderviser lægger op til erfaringsudveksling.

 

Målgruppe

Akademiet er målrettet dig, der i det daglige arbejder med tinglysning af dokumenter og ekspederer tinglysningsdokumenter – og som ønsker at holde sig fagligt opdateret på de kommende opdateringer som tinglysningssystemet står overfor.

Akademiet kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

 

 Det var rigtig godt at få den juridiske baggrund for virksomhedsomdannelser. Vi der ikke har den juridiske baggrund mangler tit at få tilstrækkelige oplysninger til at kunne gennemskue problemstillingerne. Dette kursus var en god hjælp fremover.
– Lene Skov Jørgensen, advokatsekretær, Kaiser Domino Advokatfirma.
Tidligere deltager på akademiet

”Det var meget godt indlæg omkring selskabsret, og det var noget som jeg kan gå hjem og bruge i min hverdag.​”
– Camilla Sjøholm, projektmedarbejder hos KFI Erhvervsdrivende Fond.
Tidligere deltager på akademiet

"Jeg var tilfreds med den afslappede atmosfære, hvor vi alle kunne bidrage med vores erfaringer. Selve kurset var fagligt helt i top og samtidig formidlet, så vi kunne følge med."
– Dorte Christiansen, matrikeltekniker, LIFA.
Tidligere deltager på akademiet

Det var godt, at vi kunne spørge undervejs. Til sidst kunne vi spørge til nogle af de ting og problematikker, som vi har i det daglige f.eks. en konkret sag m.v.
– Lone Clemmensen, tinglysningskonsulent, Vestjysk Bank A/S.
Tidligere deltager på akademiet

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

OBS!

Få pladser tilbage

 

Lektioner

8

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Dag 1 (kan købes enkeltvis)

onsdag d. 17. marts 2021

Kl. 09:15 - 12:30

Afholdes online


Dag 2 (kan købes enkeltvis)

onsdag d. 9. juni 2021

Kl. 09:15 - 12:30

Inkl. morgenmad og sandwich


Dag 3 (kan købes enkeltvis)

mandag d. 4. oktober 2021

Kl. 09:15 - 12:30

Inkl. morgenmad og sandwich


 

Pris Ekskl. Moms

6.995

Course