Det digitale tinglysningsakademi 2022


–  Et forum som behandler aktuelle temaer og problemstillinger inden for digital tinglysning 

 

 

Udbytte

Dette populære akademi i digital tinglysning er din helt unikke chance for at dygtiggøre dig inden for tinglysning. I akademiet bevæger du dig blandt erfarne aktører, som på et fagligt højt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger inden for digital tinglysning. Akademiet sigter mod at give ny viden, sparring og perspektiver til arbejdet med digital tinglysning: Du opnår indsigt til at kunne omsætte den nye viden og erfaring i dit daglige virke.

Akademiets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende inden for digital tinglysning, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt personer som arbejder indgående med tinglysningssystemet. Det er bla. derfor akademiet er populært og årligt tilbagevendende.

Der afholdes tre årlige effektive og målrettede møder af 12 lektioner. 

 

Indhold

Akademiet ledes af Brian Pedersen, der er sekretariatschef for Tinglysningsretten, og hvert møde afholdes i forbindelse med de tre årlige opdateringer af tinglysningssystemet med tre forskellige gæsteundervisere – du får således førstehåndskendskab til ændringerne og har mulighed for at drøfte den optimale brug af systemet med andre professionelle aktører, som bidrager med deres ekspertise på de enkelte mener.Emner er bl.a.:

  • De tre årlige opdateringer af tinglysningssystemet. Møderne i akademiet afholdes lige før opdateringerne, så du kan være klar til ændringerne

  • Retspraksis – siden sidste akademimøde

  • Emner og områder, der giver udfordringer – drøftelse af jura og brug af systemet

  • Deltagernes egne emner og problemstillinger


De tre akademimøder behandler følgende emner:

 

OBS. Du kan købe møderne enkeltvis via linksene neden for:

Møde 1 den 9. marts 

Brian Pedersen Veie og en aktuel medunderviser lægger op til erfaringsudveksling vedr. dødsboer og tinglysning. Hvad sker der i skifteret og hos Skat. Hvordan skal man fremover tinglyse adkomst for arvinger og hvad med udenlandske dødsboer, der ejer fast ejendom. 

Møde 2 den 30. maj  

Brian Pedersen Veie og aktuel medunderviser lægger op til erfaringsudveksling vedr. krav til, at personer kan købe fast ejendom. Hvornår kan en køber afgiver erklæringer og hvornår skal der søges tilladelse. Hvordan er sagsgang hos Civilstyrelsen. 

Møde 3 den 3. november

Brian Pedersen Veie og aktuel medunderviser lægger op til erfaringsudveksling.

Kursusindhold fastlægges ultimo juni 2022.

 

Målgruppe

Akademiet er målrettet dig, der i det daglige arbejder med tinglysning af dokumenter og ekspederer tinglysningsdokumenter – og som ønsker at holde sig fagligt opdateret på de kommende opdateringer som tinglysningssystemet står overfor.

Akademiet kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

 

 Det var rigtig godt at få den juridiske baggrund for virksomhedsomdannelser. Vi der ikke har den juridiske baggrund mangler tit at få tilstrækkelige oplysninger til at kunne gennemskue problemstillingerne. Dette kursus var en god hjælp fremover.
– Lene Skov Jørgensen, advokatsekretær, Kaiser Domino Advokatfirma.
Tidligere deltager på akademiet

”Det var meget godt indlæg omkring selskabsret, og det var noget som jeg kan gå hjem og bruge i min hverdag.​”
– Camilla Sjøholm, projektmedarbejder hos KFI Erhvervsdrivende Fond.
Tidligere deltager på akademiet

"Jeg var tilfreds med den afslappede atmosfære, hvor vi alle kunne bidrage med vores erfaringer. Selve kurset var fagligt helt i top og samtidig formidlet, så vi kunne følge med."
– Dorte Christiansen, matrikeltekniker, LIFA.
Tidligere deltager på akademiet

Det var godt, at vi kunne spørge undervejs. Til sidst kunne vi spørge til nogle af de ting og problematikker, som vi har i det daglige f.eks. en konkret sag m.v.
– Lone Clemmensen, tinglysningskonsulent, Vestjysk Bank A/S.

Tidligere deltager på akademietUdbytte

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

12

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Dag 1 (kan købes enkeltvis)

onsdag d 9. marts 2022

Kl 09:15 - 12:30

Inkl. morgenmad og sandwich


Dag 2 (kan købes enkeltvis)

mandag d 30. maj 2022

Kl 09:15 - 12:30

Inkl. morgenmad og sandwich


Dag 3 (kan købes enkeltvis)

torsdag d 3. november 2022

Kl 09:15 - 12:30

Inkl. morgenmad og sandwich


Pris Ekskl. Moms

11.985

 

 

Course