Det nye familieretlige system


– hvordan skabes det bedste familieretlige system og fremtidige samarbejde for børnene?

 

 

Indhold

Den nye lov om skilsmissesystemet bringer nye implikationer for det processuelle samarbejde med parterne på området. Konferencen samler derfor de involverede parter fra myndigheder til rådgivere og børnesagkyndige til en dag i vidensdelingens tegn, hvor de første erfaringer og praksis deles mellem parterne.

Der vil være oplæg om børns generelle retsstilling ved mødet med offentlige myndigheder, om sager vedrørende anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, om behandlingen af straffesager med børn og unge som ofre, om de generelle forvaltningsretlige princippers betydning i sager, der implicerer børn og unge, samt en gennemgang af den nye lov om voksenansvar dvs. om magtanvendelse og andre tvangsindgreb overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.  Børns Vilkår vil endvidere redegøre for foreningens erfaringer med, hvorledes børn og unge selv oplever deres retlige problemer.

Alle oplægsholderne har stor praktisk erfaring med de beskrevne problemstillinger og er engagerede i den løbende debat om reglernes tilstrækkelighed.

 

Formål

Konferencen sigter mod at skabe overblik over den nye lov, børn og unges rettigheder samt hvordan de invloverede parter kan skabe det bedst mulige samarbejde.

 

Målgruppe

Målgruppen er ledere og mellemledere i kommunerne, advokater, der arbejder med børn/unge, medlemmer af de besluttende organer, børn og ungeudvalgene samt ansatte og politikere i organisationer, Ankestyrelsen osv. 

 

 

 

Konferencen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Tirsdag d. 12. november 2019
Kl. 09:00 – 17:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

Conference