Digitale krænkelser


– som den eneste kursusudbyder samler JUC fire centrale aktører i strafferetsmiljøet. Du får en 360 graders behandling af digitale krænkelser, fra indberetning over efterforskning til domsafsigelse.
 

Udbytte

På kurset i digitale krænkelser får du unikt indblik i aktørernes arbejde og udfordringer med lovgivning, som halter efter ungdommens og den digitale udvikling. Du kommer til at møde 5 forskellige aktører, der alle bidrager til en dag med erfaringsudveksling inden for digitale krænkelser fra A-Z. Du tager unik viden med tilbage til din organisation, som du kan implementere direkte i dit arbejde.

 

Du får bl.a.:

 • Seneste nyt i UMBRELLA-sagen og advokatens udfordringer

 • Dybere indsigt og 360 graders arbejde med sagerne – fra indberetning til domsafsigelse

 • En forståelse af aktørernes (sam)arbejde, proces og grænseflader

 • Værktøjer til at håndtere sagerne mere optimalt og effektivitet

 • Overblik over forurettedes, advokatens, efterforskerens, anklagerens og den lovgivende instans’ udfordringer

 • Unikt kendskab til maskinrummets samarbejde og behandling af sagerne

 • Et blik på tegnebrættet for ny lovgivning på området

 

Indhold

Du får en præsentation og gennemgang af forholdene og processerne i sager om digitale sexkrænkelser fra advokatens vinkel – ikke kun bistandsadvokaten, men også den advokat som anlægger en privat straffesag eller en civil retssag om erstatning, såfremt det vurderes nødvendigt. Du bliver under denne del præsenteret for forskellige cases, som giver et indblik i de forskellige former for digitale krænkelser og ikke mindst de synlige konsekvenser der er heraf for de krænkede. Derudover kommer gæsteoplægsholderne ind på den viktimologiske vinkel, politiets behandling og efterforskning af sagerne, anklagerens synspunkt og nuværende samt fremtidige lovgivningsinitiativer.

 

Emner er bl.a.:

 • Processen omkring dokumentation, bevissikring og take-down

 • Hvad er aktørernes roller i sagerne og hvor afgrænses de?

 • Blufærdighedskrænkelse og påtaleregler

 • Sporsikring fra sociale medier

 • Bistandsadvokatens muligheder for aktivt at hjælpe med politianmeldelse og efterforskning

 • Begrænset kendskab til ungdomskulturen på området blandt de professionelle i retssystemet – hvad kan det betyde?

 • Forskellen på offentlige og private straffesager

 • Nye lovgivningsinitiativer

 

Målgruppe

Kurset i digitale krænkelser er målrettet alle med interesse for eller berøring med personfarlig kriminalitet, f.eks.advokater, dommere, anklagere, sagsbehandlere i offentlige myndigheder og (IT-)efterforskere ved politiet.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

 

Tirsdag d. 30. april 2019
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

Hold mig opdateret