eJUC

eJUC er JUC’s e-learningskoncept, hvor du får adgang til unikke videolektioner med digitale kurser og gennemgange af principielle domme og afgørelser. Platformen indeholder både digitale grundkurser, specialistkurser og domslektioner inden for alle retsområder. Lektionerne har en varighed af 45 minutter og omfatter både videomateriale, tekster og en afsluttende test. Lektionerne opfylder Advokatsamfundets krav til godkendelse af obligatorisk efteruddannelse.

”eJUC er et vigtigt redskab i mit daglige arbejde. Med et helt online bibliotek med lektioner om principielle domme og afgørelser får jeg et direkte indblik i retspraksis."

Sebastian Dunge Rasmussen, advokat, Bech-Bruun

Åbn alle
  • Årsabonnement til eJUC
  • 3-måneders abonnement til eJUC
  • Grundkursus i AB-18 - Lektion 1 - Projektgennemgang
  • Grundkursus i AB-18 - Lektion 2 - Hurtigafgørelser
  • Grundkursus i AB-18 - Lektion 3 - Entreprenørprojektering
  • Grundkursus i AB-18 - Lektion 4 - Nye regler om tid
  • Grundkursus i AB-18 - Lektion 5 - Nye regler om ekstraarbejder
  • Grundkursus i AB-18 - Lektion 6 - Håndtering af mangelkrav
  • Grundkursus i AB-18 - Lektion 7 - Digital projektering
  • Grundkursus i AB-18 - Alle 7 Lektioner
  • Grundkursus i ABR 18 - Lektion 1: Projektgennemgang
  • Grundkursus i ABR 18 - Lektion 2: Hurtigafgørelser
  • Grundkursus i ABR 18 - Lektion 3: Entreprenørprojektering
  • Grundkursus i ABR 18 - Lektion 4: Nye regler om tid
  • Grundkursus i ABR 18 - Lektion 5: Nye regler om ekstraarbejder
  • Grundkursus i ABR 18 - Lektion 6: Håndtering af mangelskrav
  • Grundkursus i ABR 18 - Lektion 7: Digital projektering
  • Grundkursus i ABR 18 - Alle 7 Lektioner
  • Grundkursus i ABT 18 - Lektion 1: Tilbuds- og projektgennemgang
  • Grundkursus i ABT 18 - Lektion 2: Hurtigafgørelser
  • Grundkursus i ABT 18 - Lektion 3: Entreprenørprojektering
  • Grundkursus i ABT 18 - Lektion 4: Tid
  • Grundkursus i ABT 18 - Lektion 5: Ekstraarbejder
  • Grundkursus i ABT 18 - Lektion 6: Mangler
  • Grundkursus i ABT 18 - Lektion 7: Digital projektering
  • Grundkursus i ABT 18 - Alle 7 Lektioner
  • Ansvarssubjekter - Lektion 1: Aftalevedtagelser
  • Ansvarssubjekter - Lektion 2: Aftalebbegrænsning
  • Ansvarssubjekter - Lektion 3: Transport og indtræden
  • Ansvarssubjekter - Lektion 4: Direkte krav, hjemmel
  • Ansvarssubjekter - Lektion 5: Direkte krav, værneting og AB-18
  • Grundkursus i Ansvarssubjekter - Alle 5 Lektioner
  • Grundlæggende ansættelsesret - lektion 1: introduktion
  • Grundlæggende ansættelsesret - lektion 2: Ansættelse
  • Grundlæggende ansættelsesret - lektion 3: Det løbende ansættelsesforhold
  • Grundlæggende ansættelsesret - lektion 4: Ferie
  • Grundlæggende ansættelsesret - lektion 5: Klausuler
  • Grundlæggende ansættelsesret - lektion 6: Diskrimination
  • Grundlæggende ansættelsesret - lektion 7: Opsigelse og bortvisning
  • Grundlæggende kursus i ansættelsesret - alle lektioner
  • Grundkursus i erhvervslejeret - Lektion 1 - Erhvervslejekontrakt struktur m.v.
  • Grundkursus i erhvervslejeret - Lektion 3 - Vedligeholdelse, fraflytning m.v.
  • Grundkursus i erhvervslejeret - Lektion 2 - Lejens størrelse samt regulering af denne
  • Grundkursus i erhvervslejeret - Lektion 4 - Brugsrettens overgang, herunder afståelsesret og fremleje
  • Grundkursus i erhvervslejeret - alle lektioner
  • Forældelse – Lektion 1: Generelt om forældelse
  • Forældelse – Lektion 2: Forældelseslovens område
  • Forældelse – Lektion 3: Den almindelige ordning: Suspension og absolutte frister
  • Forældelse – Lektion 4: Ukendskab til opholdssted
  • Forældelse – Lektion 5: Afbrydelse: Retsskridt, fogedforretninger mv.
  • Grundkursus i forældelse - Alle lektioner
  • Grundlæggende inkasso - lektion 1: Rykkere
  • Grundlæggende inkasso - lektion 2: Indsigelser, afdragsordninger og opkald
  • Grundlæggende inkasso - lektion 3: Frivillig forlig, egen inkasso og fremmed inkasso
  • Grundlæggende inkasso - lektion 4: Renter og gebyrer m.v.
  • Grundlæggende inkasso - lektion 5: Retslig inkasso
  • Grundlæggende inkasso - lektion 6: Fogedretsmøder
  • Grundlæggende inkasso - lektion 7: Forældelse
  • Grundlæggende inkasso - lektion 8: Persondata – del 1
  • Grundlæggende inkasso - lektion 9: Persondata – del 2
  • Grundkursus i inkasso - alle lektioner
  • Introduktion til insolvensret - Lektion 1: Konkurs opstart
  • Introduktion til insolvensret - Lektion 2: Konkursboets aktiver
  • Introduktion til insolvensret - Lektion 3: Konkursboets passiver
  • Introduktion til insolvensret - Lektion 4: Omstødelse
  • Introduktion til insolvensret - Lektion 5: Gældssanering i konkurs og konkurskarantæne
  • Introduktion til insolvensret - Lektion 6: Rekonstruktion
  • Introduktion til insolvensret - alle lektioner
  • Køb og salg af andelsboliger – Lektion 1: Introduktion, adgang til køb, fortrydelse og formularer
  • Køb og salg af andelsboliger – Lektion 2: Maksimalprisprincippet
  • Køb og salg af andelsboliger – Lektion 3: Forbedringer
  • Køb og salg af andelsboliger – Lektion 4: Overdragelse og overpris
  • Køb og salg af andelsboliger – Lektion 5: Mangler
  • Køb og salg af andelsboliger - alle 5 lektioner
  • Grundkursus i M&A Lektion 1 - Transaktionsprocessen og de indledende aftaler
  • Grundkursus i M&A Lektion 2 - Købesummen og Due Diligence
  • Grundkursus i M&A Lektion 3 - Overdragelsesaftalen, W&I Forsikring og Closing
  • Grundkursus i M&A - alle lektioner
  • Grundkursus i meddelelsespligter - Lektion 1: Reklamation, rettidighed og retmæssighed
  • Grundkursus i meddelelsespligter - Lektion 2: Forældelse, samspil med reklamation og fristbegyndelse
  • Grundkursus i meddelelsespligter - Lektion 3: Fristafbrydelse ved erkendelse og retsskridt
  • Grundkursus i meddelelsespligter - Lektion 4: Fristafbrydelse ved syn og skøn
  • Grundkursus i meddelelsespligter - Lektion 5: Fristafbrydelse ved forhandling
  • Grundkursus i meddelelsespligter - Lektion 6: Genopbrudte mangler, procesunderretning og suspension
  • Grundkursus i meddelelsespligter - Lektion 7: Passivitet
  • Grundkursus i meddelelsespligter - Alle lektioner
  • Persondata og GDPR - Lektion 6: E-mails
  • Persondata og GDPR - Lektion 10: Cookies
  • Persondata og GDPR - Lektion 2: Den registreredes rettigheder 1
  • Persondata og GDPR - Lektion 7: Privatlivsundtagelsen
  • Persondata og GDPR - Lektion 5: Sikkerhed
  • Persondata og GDPR - Lektion 8: Databehandlere og dataansvarlige
  • Persondata og GDPR - Lektion 11: Optagelse af telefonsamtaler
  • Persondata og GDPR - Lektion 12: TV-overvågning
  • Persondata og GDPR - Alle 12 Lektioner
  • Basis forløb - Persondata og GDPR
  • Special forløb - Persondata og GDPR
  • Udvidet forløb - Persondata og GDPR
  • Persondata og GDPR - Lektion 1: Grundbegreber
  • Persondata og GDPR - Lektion 3: Den registreredes rettigheder 2
  • Persondata og GDPR - Lektion 4: Behandlingsgrundlag
  • Persondata og GDPR - Lektion 9: Brud på persondatasikkerheden
  • Private bolighandler – lektion 1: Den retlige ramme, aktører og adgang til køb
  • Private bolighandler – lektion 2: Aftaleindgåelse, annullering, fortrydelse og advokatforbehold
  • Private bolighandler – lektion 3: Principper, faldgruber og mangler
  • Private bolighandler – lektion 4: huseftersynsordningen
  • Private bolighandler – lektion 5: Tidsforløbet og advokatansvaret
  • Private bolighandler - alle 5 lektioner
  • Basiskursus i Sagsportalen - lektion 1: Generelt
  • Basiskursus i Sagsportalen - lektion 2: Opstart af en sag
  • Basiskursus i Sagsportalen - lektion 3: GDPR og persondata
  • Basiskursus i Sagsportalen - lektion 4: Skærmdumps, filer m.v.
  • Basiskursus i Sagsportalen - lektion 5: Sagens gang i retten
  • Basiskursus i Sagsportalen - lektion 6: Kære og anke
  • Grundkursus i Sagsportalen - alle lektioner
  • Grundkursus Strafferet 1 - Forsøg
  • Grundkursus Strafferet 2 - Medvirken
  • Grundkursus Strafferet 3 – Nødværge og nødret
  • Grundkursus Strafferet 4 – Vildfarelses- og sammenstødslæren
  • Grundkursus i strafferet - alle lektioner
  • Grundkursus i udbudsret 1 – Forberedelse udbuddet
  • Grundkursus i udbudsret 2 – Udarbejdelse af udbudsmaterialet
  • Grundkursus i udbudsret 3 – Fleksible udbudsformer
  • Grundkursus i udbudsret 4 – Indkøbsmetoder
  • Grundkursus i udbudsret 5 – Indkøb under light-regimet
  • Grundkursus i udbudsret 6 – Ændring af kontrakter
  • Grundkursus i udbudsret - alle lektioner
  • Grundkursus i økonomisk kriminalitet - Lektion 1: Sigtede og forsvarerens adgang til sagens materiale
  • Grundkursus i økonomisk kriminalitet - Lektion 2: Hovedforhandlingen
  • Grundkursus i økonomisk kriminalitet - Lektion 3: Strafudmåling
  • Grundkursus i økonomisk kriminalitet - Alle lektioner
  • Grundkursus i tinglysning - Lektion 1: Introduktion og identifikation
  • Grundkursus i tinglysning – Lektion 2: Rundtur på tinglysning.dk
  • Grundkursus i tinglysning – Lektion 3: Fuldmagter
  • Grundkursus i tinglysning – Lektion 4: Tinglysning af skøde
  • Grundkursus i tinglysning – Lektion 5: Påtegning og klage
  • Grundkursus i tinglysning – Lektion 6: Servitutter og pant
  • Grundkursus i tinglysning - Alle lektioner
  • Forvaltningsret for ikke-jurister - Lektion 1: Forvaltningsprocessen
  • Forvaltningsret for ikke-jurister - Lektion 2: Håndtering af oplysninger
  • Forvaltningsret for ikke-jurister - Lektion 3: God forvaltningspraksis
  • Forvaltningsret for ikke-jurister - Alle lektioner
  • Digital entrepriseret 1 - Advokatens Rolle, det Digitale miljø, rettigheder
  • Digital entrepriseret 2 - Krav, ansvar og roller
  • Digital entrepriseret 3 - Det digitale udbudsgrundlag og honorarer
  • Digital entrepriseret 4 - Bim som bevis
  • Kursus i Digital entrepriseret - alle lektioner
  • Nye ejendomsvurderinger - lektion 1: Ejendomsvurderinger - Introduktion
  • Nye ejendomsvurderinger - lektion 2: Vurderingsprincipper
  • Nye ejendomsvurderinger - lektion 3: Ejerboliger
  • Nye ejendomsvurderinger - lektion 4: Erhvervsejendomme
  • Nye ejendomsvurderinger - lektion 5: Landbrug og skovbrug
  • Nye ejendomsvurderinger - lektion 6: Indefrosne ejendomsskatter
  • Nye ejendomsvurderinger - Alle lektioner
  • Offentligretlige retssager 1 - Domstolskontrol
  • Offentligretlige retssager 2 – Procesfuldmagten og retssagsførelsens organisering
  • Offentligretlige retssager 3 – Retssagens faser
  • Offentligretlige retssager - alle lektioner
  • Projektansvar - Lektion 1: Rådgiverprojektering, glemte ydelser og entreprenørens reaktionspligt
  • Projektansvar - Lektion 2: Entreprenørprojektering – aftalt, funktionskrav og forsikring
  • Projektansvar - Lektion 3: Entreprenørprojektering – forslag, godkendelse, implementering og foreskrevet
  • Projektansvar - Lektion 4: Projekteringsledelse og samprojektering – forsinkelser i projektet
  • Projektansvar - Alle lektioner
  • Retssagsprøven - Lektion 1: Før retsmødet
  • Retssagsprøven - Lektion 2: Under retsmødet
  • Retssagsprøven - Alle 3 lektioner
  • Retssagsprøven - Lektion 3: Efter retsmødet
  • Sager om og med børn - Lektion 1: FN’s børnekonvention og retssikkerhed for børn
  • Sager om og med børn - Lektion 2: Godt klædt på til møde i børn- og ungeudvalget
  • Sager om og med børn - Lektion 3: Indstillingen til børn- og ungeudvalget
  • Sager om og med børn - Lektion 4: Videoafhøring i straffesager af børn og unge
  • Sager om og med børn - Alle lektioner
  • Sager om og med børn - Lektion 5: Familierettens behandling af sager om samvær mellem børn og forældre, som ikke er samlevende
  • Sager om og med børn - Lektion 6: Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet uden samtykke
  • Sager om og med børn - Lektion 7: Samvær med børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet (servicelovens § 71)
  • Sager om og med børn - Lektion 8: Ungdomskriminalitetsnævnet
  • Ligebehandling ifm. handicappede - Ring/Werge-sagen m.fl.
  • Lønmodtager eller ejer - en sag om aftrædelsesvilkår for ansat med ejerskab
  • Leaverbestemmelser i lyset af den nye aktieoptionslov - to domme fra Højesteret
  • Bonus ifm. misligeholdelse - to principielle domme
  • Bod som følge af fejlagtig lønudbetaling – Accenture-dommen
  • Medarbejders skjulte optagelse af chefen
  • TV-overvågning af medarbejder
  • Modregning af sygedagpengerefusion
  • Arbejdstagers rettigheder ifm. virksomhedsoverdragelser - tre principielle domme
  • Rettigheder for udstationerede medarbejdere – Solesi-sagen
  • Rådgivning- og erstatningsansvar - Jan Aarsø Nielsen-sagen
  • Rammer for arbejds-retlige konflikter i Danmark og EU - Ryan Air-sagen
  • Fratrædelsesaftaler og endelighedsklausuler
  • Sexchikane
  • Kollektive afskedigelser
  • Medarbejderes retsstilling ved outsourcing
  • 48-timers reglen – konsekvenser ved overtrædelse
  • Sexisme på arbejdspladsen
  • Uberettiget bortvisning og bodsansvar
  • Særligt opsigelsesbeskyttede medarbejdere
  • Lønmodtagere og rekonstruktion
  • Social dumping i offentlige udbud – brug af arbejdsklausuler i kontrakter
  • 120 dages reglen
  • Arbejdsgivers kontrolforanstaltninger vs. GDPR og persondatabehandling
  • EU-konform fortolkning og ansættelsesret
  • Uddannelsesklausuler
  • Lov om tidsbegrænset ansættelse
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Tjenestemænds ret til godtgørelse ved usaglige opsigelser
  • Loyalitetsbonus
  • Ligedelingsdommen - Civilstyrelsen mod Det Nissenske Familiefond