eJUC

eJUC er JUC’s e-learningskoncept, hvor du får adgang til unikke videolektioner med digitale kurser og gennemgange af principielle domme og afgørelser. Platformen indeholder både digitale grundkurser, specialistkurser og domslektioner inden for alle retsområder. Lektionerne har en varighed af 45 minutter og omfatter både videomateriale, tekster og en afsluttende test. Lektionerne opfylder Advokatsamfundets krav til godkendelse af obligatorisk efteruddannelse.

”eJUC er et vigtigt redskab i mit daglige arbejde. Med et helt online bibliotek med lektioner om principielle domme og afgørelser får jeg et direkte indblik i retspraksis."

Sebastian Dunge Rasmussen, advokat, Bech-Bruun

Åbn alle
  • Årsabonnement til eJUC
  • 3-måneders abonnement til eJUC
  • Grundkursus i AB-18 - Lektion 1 - Projektgennemgang
  • Grundkursus i AB-18 - Lektion 2 - Hurtigafgørelser
  • Grundkursus i AB-18 - Lektion 3 - Entreprenørprojektering
  • Grundkursus i AB-18 - Lektion 4 - Nye regler om tid
  • Grundkursus i AB-18 - Lektion 5 - Nye regler om ekstraarbejder
  • Grundkursus i AB-18 - Lektion 6 - Håndtering af mangelkrav
  • Grundkursus i AB-18 - Lektion 7 - Digital projektering
  • Grundkursus i AB-18 - Alle 7 Lektioner
  • Ansvarssubjekter - Lektion 1: Aftalevedtagelser
  • Ansvarssubjekter - Lektion 2: Aftalebbegrænsning
  • Ansvarssubjekter - Lektion 3: Transport og indtræden
  • Ansvarssubjekter - Lektion 4: Direkte krav, hjemmel
  • Ansvarssubjekter - Lektion 5: Direkte krav, værneting og AB-18
  • Grundkursus i Ansvarssubjekter - Alle 5 Lektioner
  • Grundlæggende ansættelsesret - lektion 1: introduktion
  • Grundlæggende ansættelsesret - lektion 2: Ansættelse
  • Grundlæggende ansættelsesret - lektion 3: Det løbende ansættelsesforhold
  • Grundlæggende ansættelsesret - lektion 4: Ferie
  • Grundlæggende ansættelsesret - lektion 5: Klausuler
  • Grundlæggende ansættelsesret - lektion 6: Diskrimination
  • Grundlæggende ansættelsesret - lektion 7: Opsigelse og bortvisning
  • Grundlæggende kursus i ansættelsesret - alle lektioner
  • Digital entrepriseret 1 - Advokatens Rolle, det Digitale miljø, rettigheder
  • Digital entrepriseret 2 - Krav, ansvar og roller
  • Digital entrepriseret 3 - Det digitale udbudsgrundlag og honorarer
  • Digital entrepriseret 4 - Bim som bevis
  • Kursus i Digital entrepriseret - alle lektioner
  • Grundkursus i erhvervslejeret - Lektion 1 - Erhvervslejekontrakt struktur m.v.
  • Grundkursus i erhvervslejeret - Lektion 3 - Vedligeholdelse, fraflytning m.v.
  • Grundkursus i erhvervslejeret - Lektion 2 - Lejens størrelse samt regulering af denne
  • Grundkursus i erhvervslejeret - Lektion 4 - Brugsrettens overgang, herunder afståelsesret og fremleje
  • Grundkursus i erhvervslejeret - alle lektioner
  • Forældelse – Lektion 1: Generelt om forældelse
  • Forældelse – Lektion 2: Forældelseslovens område
  • Forældelse – Lektion 3: Den almindelige ordning: Suspension og absolutte frister
  • Forældelse – Lektion 4: Ukendskab til opholdssted
  • Forældelse – Lektion 5: Afbrydelse: Retsskridt, fogedforretninger mv.
  • Grundkursus i forældelse - Alle lektioner
  • Grundlæggende inkasso - lektion 1: Rykkere
  • Grundlæggende inkasso - lektion 2: Indsigelser, afdragsordninger og opkald
  • Grundlæggende inkasso - lektion 3: Frivillig forlig, egen inkasso og fremmed inkasso
  • Grundlæggende inkasso - lektion 4: Renter og gebyrer m.v.
  • Grundlæggende inkasso - lektion 5: Retslig inkasso
  • Grundlæggende inkasso - lektion 6: Fogedretsmøder
  • Grundlæggende inkasso - lektion 7: Forældelse
  • Grundlæggende inkasso - lektion 8: Persondata – del 1
  • Grundlæggende inkasso - lektion 9: Persondata – del 2
  • Grundkursus i inkasso - alle lektioner
  • Introduktion til insolvensret - Lektion 1: Konkurs opstart
  • Introduktion til insolvensret - Lektion 2: Konkursboets aktiver
  • Introduktion til insolvensret - Lektion 3: Konkursboets passiver
  • Introduktion til insolvensret - Lektion 4: Omstødelse
  • Introduktion til insolvensret - Lektion 5: Gældssanering i konkurs og konkurskarantæne
  • Introduktion til insolvensret - Lektion 6: Rekonstruktion
  • Introduktion til insolvensret - alle lektioner
  • Køb og salg af andelsboliger – Lektion 1: Introduktion, adgang til køb, fortrydelse og formularer
  • Køb og salg af andelsboliger – Lektion 2: Maksimalprisprincippet
  • Køb og salg af andelsboliger – Lektion 3: Forbedringer
  • Køb og salg af andelsboliger – Lektion 4: Overdragelse og overpris
  • Køb og salg af andelsboliger – Lektion 5: Mangler
  • Køb og salg af andelsboliger - alle 5 lektioner
  • Grundkursus i M&A Lektion 1 - Transaktionsprocessen og de indledende aftaler
  • Grundkursus i M&A Lektion 2 - Købesummen og Due Diligence
  • Grundkursus i M&A Lektion 3 - Overdragelsesaftalen, W&I Forsikring og Closing
  • Grundkursus i M&A - alle lektioner
  • Grundkursus i meddelelsespligter - Lektion 1: Reklamation, rettidighed og retmæssighed
  • Grundkursus i meddelelsespligter - Lektion 2: Forældelse, samspil med reklamation og fristbegyndelse
  • Grundkursus i meddelelsespligter - Lektion 3: Fristafbrydelse ved erkendelse og retsskridt
  • Grundkursus i meddelelsespligter - Lektion 4: Fristafbrydelse ved syn og skøn
  • Grundkursus i meddelelsespligter - Lektion 5: Fristafbrydelse ved forhandling
  • Grundkursus i meddelelsespligter - Lektion 6: Genopbrudte mangler, procesunderretning og suspension
  • Grundkursus i meddelelsespligter - Lektion 7: Passivitet
  • Grundkursus i meddelelsespligter - Alle lektioner
  • Offentligretlige retssager 1 - Domstolskontrol
  • Offentligretlige retssager 2 – Procesfuldmagten og retssagsførelsens organisering
  • Offentligretlige retssager 3 – Retssagens faser
  • Offentligretlige retssager - alle lektioner
  • Persondata og GDPR - Lektion 6: E-mails
  • Persondata og GDPR - Lektion 10: Cookies
  • Persondata og GDPR - Lektion 2: Den registreredes rettigheder 1
  • Persondata og GDPR - Lektion 7: Privatlivsundtagelsen
  • Persondata og GDPR - Lektion 5: Sikkerhed
  • Persondata og GDPR - Lektion 8: Databehandlere og dataansvarlige
  • Persondata og GDPR - Lektion 11: Optagelse af telefonsamtaler
  • Persondata og GDPR - Lektion 12: TV-overvågning
  • Persondata og GDPR - Alle 12 Lektioner
  • Basis forløb - Persondata og GDPR
  • Special forløb - Persondata og GDPR
  • Udvidet forløb - Persondata og GDPR
  • Persondata og GDPR - Lektion 1: Grundbegreber
  • Persondata og GDPR - Lektion 3: Den registreredes rettigheder 2
  • Persondata og GDPR - Lektion 4: Behandlingsgrundlag
  • Persondata og GDPR - Lektion 9: Brud på persondatasikkerheden
  • Private bolighandler – lektion 1: Den retlige ramme, aktører og adgang til køb
  • Private bolighandler – lektion 2: Aftaleindgåelse, annullering, fortrydelse og advokatforbehold
  • Private bolighandler – lektion 3: Principper, faldgruber og mangler
  • Private bolighandler – lektion 4: huseftersynsordningen
  • Private bolighandler – lektion 5: Tidsforløbet og advokatansvaret
  • Private bolighandler - alle 5 lektioner
  • Retssagsprøven - Lektion 1: Før retsmødet
  • Retssagsprøven - Lektion 2: Under retsmødet
  • Retssagsprøven - Alle 3 lektioner
  • Retssagsprøven - Lektion 3: Efter retsmødet
  • Basiskursus i Sagsportalen - lektion 1: Generelt
  • Basiskursus i Sagsportalen - lektion 2: Opstart af en sag
  • Basiskursus i Sagsportalen - lektion 3: GDPR og persondata
  • Basiskursus i Sagsportalen - lektion 4: Skærmdumps, filer m.v.
  • Basiskursus i Sagsportalen - lektion 5: Sagens gang i retten
  • Basiskursus i Sagsportalen - lektion 6: Kære og anke
  • Grundkursus i Sagsportalen - alle lektioner
  • Grundkursus Strafferet 1 - Forsøg
  • Grundkursus Strafferet 2 - Medvirken
  • Grundkursus Strafferet 3 – Nødværge og nødret
  • Grundkursus Strafferet 4 – Vildfarelses- og sammenstødslæren
  • Grundkursus i strafferet - alle lektioner
  • Grundkursus i udbudsret 1 – Forberedelse udbuddet
  • Grundkursus i udbudsret 2 – Udarbejdelse af udbudsmaterialet
  • Grundkursus i udbudsret 3 – Fleksible udbudsformer
  • Grundkursus i udbudsret 4 – Indkøbsmetoder
  • Grundkursus i udbudsret 5 – Indkøb under light-regimet
  • Grundkursus i udbudsret 6 – Ændring af kontrakter
  • Grundkursus i udbudsret - alle lektioner
  • Grundkursus i økonomisk kriminalitet - Lektion 1: Sigtede og forsvarerens adgang til sagens materiale
  • Grundkursus i økonomisk kriminalitet - Lektion 2: Hovedforhandlingen
  • Grundkursus i økonomisk kriminalitet - Lektion 3: Strafudmåling
  • Grundkursus i økonomisk kriminalitet - Alle lektioner
  • Nye ejendomsvurderinger - lektion 1: Ejendomsvurderinger - Introduktion
  • Nye ejendomsvurderinger - lektion 2: Vurderingsprincipper
  • Nye ejendomsvurderinger - lektion 3: Ejerboliger
  • Nye ejendomsvurderinger - lektion 4: Erhvervsejendomme
  • Nye ejendomsvurderinger - lektion 5: Landbrug og skovbrug
  • Nye ejendomsvurderinger - lektion 6: Indefrosne ejendomsskatter
  • Nye ejendomsvurderinger - Alle lektioner
  • Ligebehandling ifm. handicappede - Ring/Werge-sagen m.fl.
  • Lønmodtager eller ejer - en sag om aftrædelsesvilkår for ansat med ejerskab
  • Leaverbestemmelser i lyset af den nye aktieoptionslov - to domme fra Højesteret
  • Bonus ifm. misligeholdelse - to principielle domme
  • Bod som følge af fejlagtig lønudbetaling – Accenture-dommen
  • Medarbejders skjulte optagelse af chefen
  • TV-overvågning af medarbejder
  • Modregning af sygedagpengerefusion
  • Arbejdstagers rettigheder ifm. virksomhedsoverdragelser - tre principielle domme
  • Rettigheder for udstationerede medarbejdere – Solesi-sagen
  • Rådgivning- og erstatningsansvar - Jan Aarsø Nielsen-sagen
  • Rammer for arbejds-retlige konflikter i Danmark og EU - Ryan Air-sagen
  • Fratrædelsesaftaler og endelighedsklausuler
  • Sexchikane
  • Kollektive afskedigelser
  • Medarbejderes retsstilling ved outsourcing
  • 48-timers reglen – konsekvenser ved overtrædelse
  • Fortolkning af begrebet ”officielle kampe” (organised football)
  • Sexisme på arbejdspladsen
  • Uberettiget bortvisning og bodsansvar
  • Særligt opsigelsesbeskyttede medarbejdere
  • Lønmodtagere og rekonstruktion
  • Social dumping i offentlige udbud – brug af arbejdsklausuler i kontrakter
  • 120 dages reglen
  • Arbejdsgivers kontrolforanstaltninger vs. GDPR og persondatabehandling
  • EU-konform fortolkning og ansættelsesret
  • Uddannelsesklausuler
  • Lov om tidsbegrænset ansættelse
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Tjenestemænds ret til godtgørelse ved usaglige opsigelser
  • Loyalitetsbonus
  • Ligedelingsdommen - Civilstyrelsen mod Det Nissenske Familiefond
  • Handelsagentforhold - en sag om godtgørelse ifm. opsigelse af agentforhold
  • To domme om loyal oplysningspligt i forbrugerforhold
  • Ledelsesansvar i banker - Centreret om EIK Bank og Capinordic
  • Vedtægtsændringer for fonde – sagen om Den Hageske Stiftelse
  • Memory Card Technology - en sag om manipulation med regnskaber
  • Ledelsesansvar - Eik Bank-dommen
  • Privat parkeringskontrol – fastsættelse af boden størrelse
  • Erstatningsansvar for mangler i virksomhedskøb - Malmøkranens salg af Flakfortet
  • Retsvirkning af erklæringer ved virksomhedskøb - en sag om due dilligence
  • Ledelsesansvar - betydning af rådgivers medvirken
  • Ledelsesansvar - drift udover håbløshedstidspunktet - sagen om Havemanns Magasiner
  • Ledelsesansvar – Amagerbank-sagen
  • Kosmetiske mangler og designfejl i forbrugerkøb
  • Passende prisafslag ved mangler i forbrugerkøb – to sager om køb af biler
  • Lovgivning om samfundsansvar og CSR i Danmark og EU
  • Almennyttebegrebet i fondsskatteretlig kontekst
  • IPO’er på Nasdaq First North Growth Market
  • Bestyrelsesansvar i en nøddeskal – sagen om Calypso Verdensrejser
  • Udelukkelsesgrunde i udbudssager - Delta-CNAir-dommen
  • Offentlige P-afgifter – strafferet eller forvaltningsret
  • Vejstribesagen - sagen mod EUROSTAR og GVCO
  • Autoritá-dommen – udbud og anvendelse rammeaftaler
  • Bindende videresalgs- priser - GUBI-sagen om prisaftaler med forhandlere
  • Informationsudveksling - HUGO BOSS, Kaufmann/Ginsborg-sagerne
  • Justitsmord på sønderjysk ægtepar – en sag om tort- erstatning for fejlagtig dom
  • Biao mod Danmark – En sag for Menneskerettighedsdomstolen
  • Simonsen & Weel mod Region Nordjylland og Region Syddanmark
  • Konkurrenceerstatningssager – Skanska-sagen
  • Begrænsninger i religionsudøvelsen – sagen om Santo Daime og ayahuasca-vinen
  • Ændring af kontrakter - EG A/S mod Egedal Kommune
  • EU-sag C-521/18, Pegaso og Sistemi di Sicurezza mod Poste Tutela
  • Lovgivning om samfundsansvar og CSR i Danmark og EU
  • Social dumping i offentlige udbud – brug af arbejdsklausuler i kontrakter
  • Dispensationer på grund af handicap i udlændingeret og indfødsret
  • Forbud mod dobbelt straf – en sag om EU Chartrets artikel 50
  • Flügger-dommen
  • Fusionskontrol i medicinalindustrien
  • Rammeaftaler - Hvor står vi efter EU-Domstolens dom i Simonsen & Weel-sagen?
  • Udpegning og skift af bobestyrer ifm dødsboskifte
  • Overdragelse af fast ejendom ved arv - en sag om beskatning og værdiansættelse
  • Justitsmord på sønderjysk ægtepar – en sag om tort- erstatning for fejlagtig dom
  • Biao mod Danmark – En sag for Menneskerettighedsdomstolen