Ekspropriation 2019


omfattende ændringer af reguleringen vedrørende ekspropriation


Udbytte

På kurset i ekspropriation 2019 får du bl.a.:

 • Viden om de grundlæggende betingelser
 • Indblik i selve processen og hvor den er på vej hen, herunder også de helt afgørende forskelle mellem kommunale- og statslige ekspropriationer, herunder flowcharts der beskriver hele processen
 • Styr på de forskellige regler
 • Viden om, hvordan eksspirationskommissionen foretrækker at få sagen forelagt, herunder hvad der virker

Indhold

Ekspropriation er vel, næstefter straf og frihedsberøvelse, et af de mest alvorlige indgreb, staten kan udsætte borgere og virksomheder for.


Senest har Regeringens Ekspropriationsudvalg i sommeren 2018 afgivet en betænkning (nr. 1569), der lægger op til omfattende ændringer af reguleringen vedrørende ekspropriation. Der foreligger allerede lovforslag, der tilsigter at virkeliggøre foreløbigt tre af Ekspropriationsudvalgets otte anbefalinger. Praksis er under konstant ændring, og der lægges nu også op til at ændre det indviklede rekurssystem i ekspropriationssagerne. På kurset får du den nyeste praksis, herunder nyeste praksis for Højesteret.


Emner er bl.a.:

 • De grundlæggende betingelser for at gennemføre ekspropriation – Grundlovens § 73 og EMRK’s tillægsprotokol
 • Gennemgang af de grundlæggende krav for ekspropriation i henhold til Grundloven og EMRK
 • Særligt om ekspropriation i henhold til anlægslove, herunder den seneste højesteretsdom i sagen om "Vejen i Vejen
 • Forskelle på statslige og kommunale ekspropriationer – gennemgang af procesreglerne, herunder forslaget fra Ekspropriationsudvalget
 • Erstatningsudmåling på baggrund af nyere praksis
 • Skatte- og momsforhold ved ekspropriation
 • Forrentning
 • Tilkendelse af omkostninger
 • Særligt om ekspropriationer i henhold til planloven (§ 47), herunder lovændringerne foretaget efter anbefaling fra Ekspropriationsudvalget
 • Opsamling af diverse ny praksis


Målgruppe

Advokater, rådgivere, landinspektører, landbrugskonsulenter, kommuner, forsyningsselskaber og andre som til dagligt arbejder med ekspropriation.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

 

Onsdag d. 15. maj 2019
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

Hold mig opdateret