Entreprenørprojektering


– Faldgruber og muligheder
 

 

Udbytte

Formålet med dette kursus er at give et overblik over reglerne om entreprenørprojektering med fokus på systemleverancer og funktionsudbud samt reglerne om dette i det reviderede AB-system – AB 18, ABR 18 og ABT 18. Særligt vil fokus være på såvel ansvarsforholdene mellem bygherre, rådgiver og entreprenør som håndtering af mangler og ekstraarbejder ved hel og delvis entreprenørprojektering.

Det er sigtet med kurset at give et praktisk udbytte, hvorved du får kompetencerne til at forestå gnidningsfrie byggerier.


Indhold

Som følge af den tekniske udvikling bliver det mere og mere udbredt at tilvælge entreprenørprojektering. Der er dog også udfordringer ved dette valg ved, at projekteringsforpligtelsen og ansvarsfordelingen forskydes, hvilket kan føre til problemer og søgsmål.


Af denne grund har man i mange tilfælde ændret AB-reglerne for at håndtere disse uklarheder, der dog ikke giver helt klare svar på alle problemstillinger indenfor entreprenørprojekteringens område.

Derfor er det ikke blevet mindre vigtigt at have styr på aftalegrundlaget og reglerne, der regulerer området, da det er særligt vigtigt at have styr på, hvem der står for hvilke ydelser, og hvem der har ansvaret for dem.

 

Emner er bla.:

 • Totalentreprise
 • Funktionsudbud
 • Systemleverancer
 • Entreprisens grænser
 • Ansvarsfordeling
 • Samprojektering
 • Ekstraarbejder
 • Tidsfristforlængelser
 • Mangler
 • Det nye AB-system
 • Rådgivers rolle ift. entreprenørprojektering
 • Bygherrens rolle

 

Målgruppe

Kurset er målrettet praktikere og rådgivere, der har berøring med byggeprojekter. Kurset er derfor relevant for bygherrer, entreprenører, advokater og jurister, der beskæftiger sig med byggeri.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 

 

     

 

"Det rammer et meget aktuelt emne, der er kilde til megen uenighed og misforståelser i byggebranchen."
– Jens Kirk, Arkitekt og projektchef, Rambøll Fonden

Tidligere kursusdeltager.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

OBS!

Få pladser tilbage

 

Lektioner

7

 

Dato

tirsdag d 11. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og en frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.995

 

 

Course